KANNANOTTO 19.3.2015
Vihreät Naiset ja Vihreät nuoret: Palkkatiedot julkisiksi

Vihreiden Naisten puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto ja 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela sekä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn puheenjohtajat Saara Ilvessalo ja Ozan Yanar vaativat tasa-arvon päivänä 19.3. palkkatietojen julkistamista työpaikoilla.

– Vaikka naisen eurosta on puhuttu jo vuosikymmeniä, samapalkkaisuus ei edelleenkään ole toteutunut. Palkkatietojen julkistaminen on yksi hyvä keino lisätä avoimuutta ja tasa-arvoa työpaikoilla. Näin jokainen työntekijä voi verrata omaa palkkaansa ja sen kehitystä muiden työntekijöiden palkkoihin, sanoo Vihreiden Naisten puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Vihreiden Naisten 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela muistuttaa, että lain mukaan työnantajan tulee palkkakartoituksen avulla selvittää, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja ja ryhtyä tämän pohjalta toimenpiteisiin.

Myös luottamusmiehillä on oikeus saada yksittäisen työntekijän palkkatiedot, jos herää epäilys palkkaeroista samaa työtä tekevien kesken. Luottamusmiehille ei kuitenkaan tarvitse luovuttaa kaikkien työntekijöiden palkkoja, jotta voitaisiin tehdä yleiskatsaus palkkatilanteeseen. Puheenjohtajien mielestä tämä heikentää radikaalisti luottamusmiesten mahdollisuuksia puuttua sukupuolten välisiin palkkaeroihin.

– Palkkatietojen julkistamisen lisäksi julkisissa rekrytoinneissa tulee ottaa käyttöön anonyymi rekrytointi, jolloin hakemuksessa ei näy ikä, sukupuoli ja nimi. Näin voidaan lisätä kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja vähentää niin etniseen taustaan kuin sukupuoleenkin liittyvää syrjintää työmarkkinoilla. Tasa-arvoinen työelämä on koko Suomen etu, Vihreiden nuorten puheenjohtajat Ilvessalo ja Yanar painottavat.

Lisätietoja:

Vihreiden Naisten puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto (050 512 1727)
Vihreiden Naisten 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela (050 554 7167)
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtajat Saara Ilvessalo (0400 504 089) ja Ozan Yanar (044 275 8797)