OlgaPerustulo on alusta asti ollut yksi vihreän politiikan kulmakivistä. Perustulo toisi joustavuutta työntekoon ja yksinkertaistaisi sosiaaliturvajärjestelmää. Perustulo edistäisi myös sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistaisi naisten taloudellista asemaa monenlaisissa elämäntilanteissa.

Perustulon idea on yksinkertainen. Se tarkoittaa, että kaikille Suomessa vakituisesti oleskeleville eli kaikille, jotka nykyäänkin ovat Suomen sosiaaliturvajärjestelmän piirissä, maksetaan kuukausittain automaattisesti ja vastikkeetta perustulo. Perustuloon ei vaikuta puolison tulojen suuruus tai työtilanne, eli se varmistaisi vähimmäistoimeentulon yksilökohtaisesti kaikille.

Koska perustulo ei nykyisen sosiaaliturvan tavoin leikkautuisi pois työtulojen kasvaessa, työn vastaanottaminen helpottuisi huomattavasti. Esimerkiksi pienten lasten vanhemmat voisivat tehdä osa- ja määräaikaista työtä helpommin ja joustavammin. Perheen ja työn yhdistämisestä puhutaan paljon, mutta käytännössä järjestelmä ei tällä hetkellä tue riittävän joustavasti työn tekoa lasten ollessa pieniä.

Nykyään monet äidit jäävät pitkäksi ajaksi kokonaan pois työelämästä. Kotihoidontuki on Suomen sukupuolittunein etuus: sen saajista yli 95 % on naisia. Vaikka isät voisivat myös hyödyntää kotihoidontukea enemmän, käytännössä perheelle on yleensä järkevintä, että isä on työssä, koska miesten tulot ovat keskimäärin naisten tuloja suuremmat. Perustulo yhdistettynä vahvaan subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen takaisi naisille hyvät mahdollisuudet työntekoon.

Perustulo myös parantaisi käytännössä monen työssäkäyvän naisen tulotasoa. Pieni- ja keskituloisten tulotaso nousisi ja järjestelmä tasaisi nykyistä enemmän tuloeroja eri alojen välillä. Naisvaltaiset alat ovat miesvaltaisia aloja heikommin palkattuja, ja perustulon hyödyt kohdistuisivat voimakkaammin naisvaltaisilla aloilla työskenteleville.

Suomalaisen hyvinvointivaltion kehityksessä yksi tärkeimmistä tavoitteista on ollut naisten taloudellisen itsenäisyyden vahvistaminen. Itse pidän perustuloa hyvinvointivaltion perusperiaatteita uudenaikaisella tavalla toteuttavana tapana järjestää toimeentuloturvajärjestelmä. Se on yksilökohtainen eivätkä puolison tulot vaikuta perustulon suuruuteen. Se takaa siis perusturvan ja oman toimeentulon kaikille perhetilanteesta riippumatta.

Perustulon aika on nyt ja perustulokokeilu tulee toteuttaa ensi tilassa!

Lisätietoa: vihreat.fi/perustulo

Olga Haapa-aho
Sosiaalipoliittinen asiantuntija, Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, Tampere

Eduskuntavaaliehdokkaana Pirkanmaalla, http://olgahaap.asiakkaat.sigmatic.fi/