MaaritLiikunta on meille monelle elämäntapa ja mukava harrastus. Liikunta antaa meille elämyksiä, kokemuksia ja hyvää oloa. Liikunnan, kuten hyötyliikunnan avulla, monet ihmiset saavat voimavaran päivittäiseen arkeen ja jaksamiseen. Liikunnan voi aloittaa varhaisella iällä tai varttuneempanakin. Avantouinnin SM-kisoissa 2015 Oulussa nuorin uimari oli 6 vuotta ja vanhin 95 vuotta. Ikä ei ole este liikunnan harrastamiseen.

Liikuntaa tuottaa meille fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia läpi elämän. Liikunnan avulla vahvistetaan itsetuntoa ja luodaan hyviä sosiaalisia verkostoja. Liikunta on tehokas tapa hoitaa terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksia. Liikkuminen yhdessä ovat meille kaikille mukavaa ja auttaa meitä jaksamaan arkielämässä.

Liikuntaa voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta. Näitä ovat henkilökohtaiset kehitykselliset tekijät sekä yksilöiden väliset tekijät kuten ystävät ja perhe. Institutionaalisia tekijöitä ovat koulut ja terveydenhuolto sekä asuinkuntaan liittyvät tekijät kuten turvalliset kävely- ja pyöräilyinfrastruktuurit sekä monipuoliset ja riittävät liikuntamahdollisuudet. Kaikki eivät halua kuulua seuraan, vaan liikunta voi olla jotain muuta. Vaihtoehtolajit kuten parkout, roller derby ja skeittaus ovatkin uusia lajeja nuorten keskuudessa liikunnallisena elämäntapana.

Monipuolisella ikä- ja kehitystasolle sopivan liikunnan avulla edistetään lasten ja nuorten terveyttä sekä hyvinvointia. Lapset liikkuvat luonnostaan ja tuoreimmat tutkimustulokset osoittavat, että pientenkin lasten arki kaipaa lisää liikuntaa. Liikuntatuokiot päiväkodeissa kehittävät pienten lasten motorisia taitoja ja fyysistä aktiivisuutta. Samalla vahvistetaan lapsen ympäristön vuorovaikutteisuutta, itsehallintaa ja luodaan perusta terveille elämäntavoille sekä menestykseen koulussa ja elämässä.

Liikunnan merkitys meidän hyvinvointiin on kiistaton. Useammat tutkimukset osoittavan liikunnan tärkeyden ja tulevaisuudessa sen merkitys lisääntyy. Hyvällä liikuntapaikkasuunnittelulla, esteettisellä rakentamisella ja monipuolisella yhteistyöllä luodaan tulevaisuudessa toimivia liikuntakeskuksia sekä liikuntapaikkoja. Myös muu asuinkuntaan liittyvät tekijät kuten monipuoliset ja turvalliset liikunta-, kävely- ja pyöräilyreitit luovat meille kaikille mahdollisuuden omatoimiseen ja tasa-arvoiseen liikunnan harrastamiseen.

Lähde liikkeelle – nyt jos koskaan!

Maarit Sihvonen
Fysioterapeutti, yrittäjä, Oulu
http://www.maaritsihvonen.fi/