pietikainen_liisaVanhuspalvelulain mukaan pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut on toteutettava niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Tämän toteuttaminen on haaste. Hoidon yksilöllistäminen on haaste, sillä iäkkäät ovat hyvin erilaisia ja ikääntyminen on hyvin yksilöllistä –toinen on virkeä 90-vuotias, toinen dementoituva 65-vuotias ja kolmas omaishoitaja. Iäkkäitä niin kuin muitakin potilaita tulee aina arvioida kokonaisvaltaisesti eikä yleistäen. Tilannetta on arvioitava oireiden ja sairauksien valossa, mutta myös terveyshistoriaan tutustumalla. Huomioon tulee ottaa muisti, mieliala että elämänarvot sekä sosiaaliset verkostot.

Laitoshoitopaikkojen vähentäminen on lisännyt sekä kotihoidon asiakkaiden määrää, että hoidontarvetta. Yhä heikommassa kunnossa olevia ja kokoaikaista laitospaikkaa tarvitsevat ihmiset kotiutetaan kotiin kotipalveluiden turvin, koska laitos- tai hoitopaikkoja ei lakkauttamisien takia ole. Hyvän ja arvokkaan ikääntymisen mittarina ei voida pelkästään pitää kotona asumista. Hyvin järjestettyjen kotipalveluiden avulla voidaan toki tukea elämää omassa kodissa pitkään, mutta elämä omassa kodissa ei kuitenkaan ole aina paras vaihtoehto eikä läheskään aina iäkkään oma toive. Yksinäisyys, turvattomuus ja mielialahäiriöt ovat monen iäkkään ristinä.

Kotihoidon vahvistaminen ja kehittäminen ainoana keinona ei poista kasvavan ja vanhenevan väestön hoidontarvetta, sillä asiakasmäärät ja hoidontarve kasvavat. Tämän takia tarvitsemme erilaisia asumispalveluita eri tarpeisiin. Erilaisten asumismuotojen kysyntä kasvaa tulevaisuudessa iäkkäiden määrän lisääntyessä. Ryhmäkotien palveluiden, yhteisöasumisen tarjoaminen ja palvelutalojen palveluiden saattaminen kaikkien halukkaiden saataville on haaste -uUnohtamatta kuntoutuksen ja liikunnan merkitystä sairauksien ja terveysongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. Nämä ovat haasteita, joihin tulevien kansanedustajien on vastattava. Tulevien kansanedustajien on turvattava kaikille iäkkäille lain antama oikeus turvalliseen elämiseen.

Liisa Pietikäinen

FM, sairaanhoidon opiskelija
Eduskuntavaaliehdokas
Kuopio (Maaninka)
https://www.vihreat.fi/henkilo/liisa-pietikainen#.VS6LPZSsWWk