Vihreät Naiset on huolissaan siitä, että hyvinvointi- ja terveyserot eri väestö- ja ikäryhmien välillä kasvavat entisestään. Erot hyvinvoinnissa alkavat usein syntyä jo elämän varhaisina vuosina. Yhteiskunnan kehityksen kannalta erityistä huolta herättää se, että usein huono-osaisuus periytyy sukupolvelta toiselle.

Hyvinvoivat ja yhteisestä ympäristöstämme huolehtivat kuntalaiset ovat edellytys tasapainoiselle kuntataloudelle. Kattavasti ja riittävän pitkällä aikavälillä tehtävä hyvinvointivaikutusten arviointi tulee sisällyttää osaksi päätöksentekoa erityisesti kuntatasolla. Hyvin järjestetyt lasten ja nuorten palvelut vaikuttavat kustannuksia vähentävästi. Varhaisella puuttumisella voidaan usein estää pienten pulmien kasvaminen suuriksi ja kalliiksi.

”Uuden hallituksen tulee huolehtia lasten ja nuorten palveluiden rahoituksesta”, vaatii Vihreiden Naisten puheenjohtaja, kansaedustaja Outi Alanko-Kahiluoto. Nuorten syrjäytyminen ja koulutuksesta putoaminen maksaa yhteiskunnalle satoja miljoonia euroja puhumattakaan syrjäytymisen vaikutuksista yksittäisen ihmisen tai perheen elämänlaatuun. Säästöjä on saatavissa konkreettisista keinoista kuten esimerkiksi Imatran hyvinvointineuvolan kaltaisten mallien kautta ja nuorille ilmaisen ehkäisyn tarjoamisella.

Verovaroin järjestettyjen ja rahoitettujen palveluiden lisäksi tarvitaan myös nykyistä enemmän yhteisöllistä vastuuta ja välittämistä. ”Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee ja hänellä on oikeus saada ohjausta ja tukea kasvussaan kohti aikuisuutta”, sanoo Vihreiden Naisten 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela. Yhteinen kasvatusvastuu tarkoittaa parhaimmillaan kannustamista, välittämistä, mutta myös rohkeutta puuttua asioihin. Huomisen hyvinvointi on meidän kaikkien yhteinen asia.

 

Helsingissä 9.5.2015