Kannanotto 14.08.2015

Leipäjonoissa käy säännöllisesti vähintään 20 000 ihmistä viikossa ja avuntarvitsijoita arvioidaan olevan yhteensä 80 000. Ruoka-apua hakevista naisista 22 % on yli 65-vuotiaita.

Sodanjälkeisen sukupolven naiset ovat kantaneet suuren vastuun hyvinvointivaltion rakentamisessa. Nyt yhä useampi heistä kärsii vanhuusiän köyhyydestä.

– Naisten ja miesten palkkaerot ja hoitovastuun epätasainen jakautuminen näkyvät naisten vanhuusiän köyhyytenä, Vihreiden Naisten hallituksen jäsen Lea-Elina Nikkilä toteaa.
Yksin asuvista on suhteessa eniten iäkkäitä naisia, ja heillä menee useimmilla mittareilla keskimäärin koko väestöä huonommin. Yksin asuvat ovat haavoittuvampia erilaisille sosiaalisille riskeille, kuten sairastumiselle tai työttömäksi joutumiselle.

Kuitenkin Sipilän hallitus on aikeissa kurjistaa juuri näiden ihmisten tilannetta romuttamalla eläkkeensaajan asumistuen. Yhdistämällä eläkkeensaajien asumistuen yleiseen asumistukeen hallitus uhkaa leikata asumistukea 68 prosentilta eläkkeensaajista. Ainakin 47 000 suomalaista eläkeläistä menettää asumistukea 100–200 euroon kuukaudessa. Sipilän hallituksen päätökset kasvattaisivat köyhien vanhusten määrää. Eniten kärsivät yksinasuvat heikosti toimeentulevat eläkkeensaajat.

– Vihreät Naiset vaatii hallitusta luopumaan eläkkeensaajien asumistuen lakkauttamisesta. Suomessa on kova pula kohtuuhintaisista asunnoista. Niiden määrä ei lisäänny vaikeuttamalla niiden toimeentuloa, jotka tuloihinsa nähden maksavat asumisesta eniten. Asuntopolitiikassa tärkeintä on kohtuullisen vuokra- ja hintatason asuntojen saatavuuden edistäminen, painottaa Vihreiden Naisten puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Lisätietoja:
Outi Alanko-Kahiluoto +358 50 5121727
Lea-Elina Nikkilä + 358 400 131826