Vihreät Naiset vaativat: Puolustetaan tasa-arvoa ja heikommassa asemassa olevia!

Vihreät Naiset (ViNa) vaatii syyskokouksessaan Juha Sipilän (kesk.) hallitusta perumaan päätöksensä, joilla lapset ja nuoret asetetaan eriarvoiseen asemaan. ViNa vietti perinteisiä syyspäiviään 10.-11.10. Vantaalla.

Hallitus esittää, että oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen olisi vain niiden lapsilla, joiden vanhemmat työskentelevät tai opiskelevat kokoaikaisesti.

”Miten pätkätyöläinen voi lyhyellä varoitusajalla mennä töihin, jos lapsi on päiväkodissa vain osan päivää tai viikkoa?” ihmettelee kokouksen avannut ViNan puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.
”On vaikea uskoa, että päivähoitojärjestelmä taipuu päivän varoitusajalla muuttuneeseen tilanteeseen, jos silpputyöläinen pääseekin yllättäen lyhyeksi jaksoksi töihin”.

ViNa vaatii, että hallitus peruu aikeensa rajata työttömien ja osa-aikaisesti työskentelevien vanhempien lapset kokopäiväisen päivähoidon piiristä. Kotona lapsia hoitavista vanhemmista yli 90 prosenttia on naisia,
joten muutos haittaa erityisesti naisten urakehitystä. Naisilla ja perheillä on jatkossakin oltava mahdollisuus valita itselleen sopiva tapa järjestää lasten hoito. Perusoikeuksien kannalta ei ole hyväksyttävää asettaa lapsia ja perheitä eriarvoiseen asemaan maan taloustilanteeseen vedoten.

Kun vielä hallitus pyrkii muuttamaan korkeakouluopintojen rahoitusta lainapainotteisemmaksi, eriarvoisuus jatkuu myös korkeakouluopintojen aikana. Hallituksen tavoitteena on, että opintorahan ja asumislisän määräraha alenisi 70 miljoonalla eurolla vuoteen 2019 mennessä.

”Jos vanhemmilla ei ole mahdollisuutta tukea lapsiaan taloudellisesti, vaatii aikamoista rohkeutta lähteä lainarahalla opiskelemaan, varsinkaan, kun tulevaisuudessa ei häämötä varma työpaikka” toteaa ViNan tuleva puheenjohtaja Katja Mannerström
ja lisää: ”Nykyhallitus ei tunnu arvostavan koulutusta, vaikka juuri koulutus mahdollistaisi uusien innovaatioiden synnyn ja talouden kohentumisen. Suomi saadaan nousuun koulutuksella ja työllä, ei leikkauspolitiikalla”.

Hallituksen suunnitelmat heikentävät niin pienipalkkaisten, pätkätyöläisten sekä työttömien ja heidän perheidensä asemaa. Vihreät Naiset vaatii lapsille tasa-arvoista oikeutta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen,
tasa-arvoista oikeutta opiskeluun ja työelämän ratkaisuja, joissa taakkaa kantavat ne, joilla siihen on suurimmat mahdollisuudet.

lisätietoja:

Outi Alanko -Kahiluoto 050 512 1727

Katja Mannerström 044 537 4551