Leena Teräs

https://www.vihreatnaiset.fi/helsinki/wp-content/uploads/sites/3/2016/01/logo_bann_pj_kuva_kapea.jpg

 

 

 

Tällä hetkellä mediassa puolustetaan suomalaista sukupuolten tasa-arvoa laajalla rintamalla ja raivokkaasti! Sen vaalimista edellyttävät monet ammattiryhmät, erilaiset ideologiset ryhmittymät ja aikaisemmin hyvinkin vastakkaisin tavoin naisten asemaan ja sukupuolten tasa-arvoon suhtautuneet.

Usein juuri uusi ulkopuolinen toimija vaatii kiteyttämään yhteisön arvoja ja selkeyttämään toimintakulttuuria. Nyt kymmenien tuhansien Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden joukko on edellyttänyt kiteyttämään sen, mikä on suomalaisessa yhteiskunnassa keskeistä. Se on sukupuolten tasa-arvo!

Kuten mediaviesteistä huomaa, on sukupuolten tasa-arvossa monia ristiriitaisuuksia. Tavoitteet ovat korkealla, teoissa ja toimenpiteissä on parantamisen varaa.

Koska tahtotila on näin luja ja kansakunta kokee laajasti, että sukupuolten tasa-arvoa on puolustettava jopa hinnalla millä hyvänsä, niin miksi emme tee niin?

Mitä voisimme tehdä?

Panostetaan sukupuolten tasa-arvoon!

 • Kootaan suomalaisen yhteiskunnan sukupuolten tasa-arvon kipupisteet. Mietitään yhteisesti mitä niille pitää tehdä ja painostetaan politiikkoja osoittamaan siihen resurssit.
 • Painostetaan hallitusta ottamaan huomioon päätösten sukupuolivaikutukset ja korjaamaan päätöksiä oikeudenmukaisemmiksi. Vaaditaan hallitukselta toimiva tasa-arvo-ohjelma, jolle on myös määrätty riittävät resurssit. Resurssoidaan myös maakunnissa tarvittavaa tasa-arvotyötä. Toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi päätösten valmisteluprosesseissa kaikilla hallinnon tasoilla.
 • Kehitetään laaja-alaista tasa-arvo-osaamista, kootaan ja päivitetään tasa-arvotietoa ja käytetään niitä päätöksenteon apuna, jotta oikeudenmukaisuus toteutuu.
 • Poistetaan sukupuolittuneet valtarakenteet ja tasoitetaan vallan epätasainen jakautuminen yhteiskunnan eri sektoreilla.
 • Oikeudenmukaistetaan resurssien jakautumista.
 • Kokoonnutaan mielenosoituksiin sukupuolten tasa-arvon puolustamiseksi ja tasa-arvoistavien toimenpiteiden nopeuttamiseksi.
 • TOTEUTETAAN tasa-arvolakia!
 • Puututaan joukkovoimalla seksuaaliseen ahdisteluun julkisissa tiloissa 0-toleranssin periaattein. Vaaditaan kiristyksiä raiskaus- ja seksuaalisesta ahdistelusta langetettaviin tuomioihin niin, että niistä tulee aina ehdoton vankeustuomio. Niihin syyllistyneet kantasuomalaiset ja turvapaikanhakijat on vangittava. Turvapaikanhakijat on vankeuden jälkeen palautettava lähtömaihinsa.
 • Kirkastetaan suomalaisen sukupuolten tasa-arvon, jotta se voidaan selkeästi kuvata tänne muuttaville ulkomaalaisille, jotta he tietävät, millaista käyttäytymistä Suomessa edellytetään.
 • Otetaan sukupuolten tasa-arvo tavoitteeksi kasvatus- ja koulutusorganisaatioissa. Irrottaudutaan perinteisten sukupuoliroolien ohjaavuudesta tytöksi ja pojaksi kasvattamisessa.
 • Tasoitetaan sukupuolten välisen eliniänodotteet ja terveyserot.
 • Kurotaan umpeen sukupuolten välinen palkkaero.
 • Hyväksytään Istanbulin sopimus ja lisäätään turvakotien määrää. Pidetään huoli, että turvakoteihin ovat tervetulleita kaikki väkivallan uhrit, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.
 • Lopetetaan vihapuhe ja raiskausuhkailut. Käytetään täten säästynyt energia tasa-arvon laaja-alaiseen edistämiseen.

Viime viikkoina on tullut harvinaisen selväksi se, että suomalaiset eivät voi hyväksyä sitä, että tytöt ja naiset eivät voi liikkua turvallisesti. Toimitaan sen mukaisesti, että yhteiskuntamme on turvallinen kaikille sukupuolille! Palautetaan Suomen maine tasa-arvoisena yhteiskuntana!

 

Leena Teräs on Helsingin Vihreiden Naisten puheenjohtaja.