KANNANOTTO

Kansainvälisenä naistenpäivänä Vihreät Naiset marssii kadulla näyttääkseen, että niin yö kuin päivä kuuluvat meille. Naisten ei tarvitse hyväksyä uhkailuja ja pelkoa, vaan meillä on oikeus vaatia turvallisuutta ja oikeutta liikkua vapaasti ilman väkivallan uhkaa. Vihreät Naiset vaatii samaa myös sosiaaliseen mediaan, jonne tämän päivän yhteiskunnallinen keskustelu on siirtynyt. Siellä naiset pyritään systemaattisesti vaientamaan uhkailuilla ja seksuaalisella häirinnällä.

”Me emme hyväksy sitä, että väkivallalla uhkailu normalisoituu eikä valtiovalta pyri millään tavalla suojelemaan yhteiskunnallisia keskustelijoita. Liian moni on saanut kuulla poliisilta ja syyttäjältä, ettei heihin kohdistuneille uhkailuille voi mitään, ja että seksuaalisella väkivallalla uhkaamista on vain siedettävä”, kritisoi Vihreiden Naisten puheenjohtaja Katja Mannerström.

Sosiaalisessa mediassa vellova, erityisesti naisiin ja vähemmistöihin kohdistuva vihapuhe on saatava kuriin: ”Virkavallan ja lain on suojeltava ihmisiä paitsi kaduilla ja kodeissa niin myös verkkomaailmassa”, toteaa Mannerström. ”Sanoista tulee tekoja, joita koetaan kadulla.”

Erityisesti ei-valkoiset naiset ja eri vähemmistöryhmät kokevat häirintää ja uhkailua arjessaan. Juuri julkaistun oikeusministeriön* selvityksen mukaan noin puolet kyselyyn vastanneista vähemmistöryhmien edustajista oli kokenut vihapuhetta ja häirintää, ja 61 % koki sen vaikuttaneen heidän yleiseen turvallisuuden tunteeseensa. ”On selvää, että rasismin ja vihapuheen normalisoituessa netissä tämä heijastuu kaduille pelon ilmapiirinä. Siksi poliisin on ryhdyttävä toimiin vihapuheen lopettamiseksi. Tätä varten poliisin resurssit on turvattava”, vaatii Mannerström.

 

Vihreät Naiset kutsuu kaikki mukaan naistenpäivän Otetaan yö takaisin -marssille: https://www.facebook.com/events/1014737931924600/

 

Lisätietoja:

Vihreiden Naisten puheenjohtaja Katja Mannerström, p. 044-5374551, katja.mannerstrom@gmail.com
tai vs. pääsihteeri Tiina Rosberg, p. 040-7307915, tiina.rosberg@vihreat.fi

*http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/03/selvitysvihapuhevaikuttaauhrinturvallisuudentunteeseen.html