KANNANOTTO 23.04.2016

Panama-papereiden paljastama veronkierto ja aggressiivinen verosuunnittelu murentavat tasa-arvoa, huomauttaa Vihreiden Naisten kevätkokousväki.

“Veronkierto on massiivinen tulonsiirto köyhiltä naisilta rikkaille miehille, eikä kukaan tasa-arvosta välittävä voi hyväksyä sitä”, jyrähtää Vihreiden Naisten puheenjohtaja Katja Mannerström.

Tilastollisesti miehet muodostavat enemmistön sijoittajien joukossa ja yritysten johtotehtävissä. Naiset puolestaan ovat enemmistönä julkisen sektorin työntekijöissä ja julkisten palvelujen käyttäjissä. Niinpä suursijoittajien ja yritysten verovälttely hyödyttää miehiä, kun taas naiset kärsivät eniten veropohjan ja sitä kautta julkisen sektorin rapautumisesta. Sipilän miesvaltainen hallitus on pyrkinyt EU:ssa jarruttamaan veronkierron vastaisia toimia.

“Verovälttely ja aggressiivinen verosuunnittelu ovat myrkkyä tasa-arvokehitykselle ja niihin on puututtava kovalla kädellä”, vaatii Vihreiden Naisten varapuheenjohtaja Merja Kähkönen. “Ei riitä, että veronkierto on laitonta, myös verovälttely ja sen mahdollistava toiminta on kriminalisoitava.”

Vihreät Naiset muistuttaa avoimuuden tärkeydestä verovälttelyn kuriin saamisessa. Tarvitaan EU:n ja koko maailman laajuista tiedonvaihtoa. Yhtiöiden tosiasialliset omistajat ja heidän saamansa yritystulot on julkistettava avoimessa rekisterissä. Tietojen keruu tulisi yhdistää ­nykyisiin ilmoitusmenettelyihin verottajalle ja kaupparekisteriin.

“Viime hallituksen aikana tehtiin Suomelle kansainvälisen veronkierron vastainen toimintaohjelma. Nyt se pitää vain panna toimeen!”, vaatii Mannerström.

 

Vihreät Naiset kokoontui kevätkokoukseensa lauantaina 23.4.2016 Helsingissä.