Kannanotto
Julkaisuvapaa heti

Vihreät Naiset tyrmää hallituksen suunnitelman yhdistää tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun virat. Lausunnolle lähteneen esityksen mukaan tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun virat yhdistettäisiin yhdeksi tasa-arvovaltuutetuksi. Vihreiden Naisten mielestä molemmat valtuutetut tarvitaan. Vihreät Naiset on huolissaan siitä, miten yhdistäminen vaikuttaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön asemaan ja resursseihin jatkossa.

”Erillisille valtuutetuille on tarvetta niin kauan kuin yhteiskunnassa on sukupuolten epätasa-arvoa. Valitettavasti tasa-arvoa ei ole vielä saavutettu”, huomauttaa Vihreiden Naisten varapuheenjohtaja Merja Kähkönen.

Valtuutettujen yhdistämistä perustellaan kansainvälisellä kehityksellä. Ruotsissa molempien valtuutettujen tehtäviä hoitaakin yksi erityisvaltuutettu, mutta hänellä on tukenaan neuvoa-antava komitea sekä noin sadan hengen henkilökunta. Suomessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen toimistoissa on yhteensä ainoastaan 27 virkaa. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävät koskevat monia ihmisryhmiä, ja tasa-arvolain uudistukset ovat lisänneet tasa-arvovaltuutetun tehtäviä. Vihreät Naiset alleviivaa, ettei valtuutettujen yhdistäminen ratkaise liian vähäisten resurssien ongelmaa.

”Valtuutetut ovat tähänkin asti toimineet liian niukoilla resursseilla, ja jos niitä vielä entisestään pienennetään, on vaarana että uusi valtuutettu ei pysty hoitamaan laajentuneita velvollisuuksiaan. Missään tapauksessa resursseja ei ole enää varaa pienentää yhtään, niitä pitää päinvastoin lisätä”, vaatii Kähkönen.