Demo esiteSambiassa vasta vierailleet Demon puheenjohtaja kansanedustaja Eva Biaudet, Jonna Haapanen (Demon ohjelmajohtaja) ja Jouko Leinonen Ulkoministeriöstä toivat meille maanantaina tuoretta tietoa Sambiassa tehtävästä naisten poliittisen vaikuttamisen tukemis- ja demokratiatyöstä. Demo on tehnyt sitä vuodesta 2013 alkaen Zambia National Women’s Lobbyn eli ZNWL:n kanssa. Saimme kuulla, että siellä on meneillään oikea politiikan supervuosi, sillä elokuussa Sambia valitsee itselleen samaan aikaan uuden presidentin, kansanedustajat, kunnanvaltuutetut sekä pormestarit ja lisäksi äänestetään uuden perustuslain hyväksymisestä.

Sambia on monella tapaa kaksijakoinen, yhtäällä huomattavan taloudellisen kasvun myötä hyvinkin eurooppalainen ja toisaalla äärimmäisen alkeellinen maa, jossa valtavat elintaso- ja alueelliset erot korostuvat.  Suorastaan hämmästyttävää oli kuulla, että maassa on kuitenkin erittäin radikaali tasa-arvo-ohjelma. Tästä huolimatta naisten asettuminen ehdokkaiksi on entisestään vaikeutunut uuden perustuslain myötä, koska ehdokasmaksut ovat jopa kymmenkertaistuneet ja ehdokkaaksi asettumisen ehdoksi on tullut, että ehdokkaalla on oltava kahdentoista vuoden peruskoulutus takanaan. Myös naisiin kohdistuva vaaliväkivalta, häirintä ja syrjintä vähentävät naisten uskallusta asettua ehdolle.

Yli puoluerajojen toimiva Sambian naisten etujärjestö, ZNWL, on asettanut tavoitteeksi, että näissä vaaleissa valitaan entistä enemmän naisia päätöksentekijöiksi.  Tilanne vaikuttaa kuitenkin huolestuttavalta, koska naisia on asettunut ehdolle vielä toukokuussa huomattavasti vähemmän kuin edellisissä vaaleissa. Yhä edelleen siis tarvitaan koulutusta, poliittisia naisjärjestöjä ja naisia voimaannuttavaa suunnitelmallista yhteistyötä yli puoluerajojen. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin saada aikaan rakenteellisia muutoksia yhteiskunnassa, vähentää eriarvoistumista, tukea naisten koulutusta sekä työllistymistä ja sitä kautta edistää tasa-arvoa.

Suomen hallitus on leikannut kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön tarkoitettuja varoja käytännössä lähes puolella. Tämä koskee myös Demoa, jonka demokratian edistämistoimintaa on jouduttu supistamaan huomattavasti. Puolueet ovat kuitenkin avainasemassa, kun halutaan tukea toimivaa kansanvaltaa. Demokratiaa ei voi viedä, mutta sitä voi ja tulee tukea, sillä monipuoluejärjestelmä on keino vakaaseen ja ihmisoikeuksia kunnioittavaan yhteiskuntaan.

Demo on aatteellisesti, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalaisten eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö. Sen tavoite on edistää demokratiaa toteuttamalla ja tukemalla suomalaisten puolueiden ja demokratisoituvien maiden poliittisten liikkeiden välisiä kehitysyhteistyöhankkeita. Demon puheenjohtaja on RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet. Vihreitä Demon hallituksessa edustaa Satu Haapanen (viime kauden kansanedustaja ja Demon puheenjohtaja Oulusta). Demolla on myös erilliset nuoriso- ja gender-työryhmät, joista jälkimmäiseen kuuluvat jäsenpuolueiden naisjärjestöt ja Nytkis ry. Gender-työryhmä suunnittelee ja toteuttaa naisten poliittiseen osallistumiseen liittyviä Demon hankkeita, delegaatioiden vierailuja ja muita tapahtumia Suomessa ja kohdemaissa.

Teresia Volotinen (Demon Gender-työryhmän jäsen) ja Tiina Rosberg (Vihreiden Naisten vs. pääsihteeri