OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuntavaalit pidettiin 2012. Naisten osuus äänioikeutetuista on yli 51 %. Vaaleissa valituista valtuutetuista vain 36 % on naisia. Siis 64 % on miesvaltuutettuja. Näin koko Suomessa. Naiset ovat tilastokeskuksen tilastojen mukaan aktiivisempia äänestäjiä kuin miehet sitten 1970-luvun. Äänestysaktiivisuus on ollut kuitenkin huolestuttavan laskeva, vuonna 2012 se oli vain 58,3 %, naisilla 59,8 % ja miehillä 56,7 %.

Vuoden 2012 kuntavaalien jälkeen naisia on lautakuntien puheenjohtajista 30%, hallitusten puheenjohtajista 26% ja valtuustojen puheenjohtajista 28%. Minne ne äänet hävisivät?

Helsingissä 100 000 naista jätti äänestämättä vuonna 2012. Helsingin vaalipiirissä oli 499 692 äänioikeutettua, joista naisia 268 481, joista 159 119 naista äänesti eli vain 59,8 %. Helsingin naiset eivät olleet ihan yhtä aktiivisia kuin naiset keskimäärin muualla Suomessa. Äänestäminen tai äänestämättä jättäminen on jo kannanotto. Kuntavaalit ovat taas ovella, niissä pystyy vaikuttamaan jokaista koskeviin arkisiin asioihin äänestämällä.

Kuntien päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat mm. päivähoito, koulutus, vanhusten hoiva, terveyspalvelut, liikenne ja rakentaminen.

Jos lapset voivat huonosti kansakunnalla ei ole tulevaisuutta. Lapset tarvitsevat kunnollisen varhaiskasvatuksen, kunnon koulutuksen, eväät elämään, jotta kansantalouden velka ei kasva liian suureksi. Samalla tavoin soisi vanhuksille turvallisen vanhuuden, jossa kaverina ei ole se kuihtuva viherkasvi tai kuolleen pojan kuva vaan aina naurava naapuri.

Naiset, äänestetään kuntavaaleissa 2017 Helsinki Suomen kartalle.

Auni-Marja Vilavaara, hallitusneuvos, eläkkeellä, helsinkiläinen kuntavaaliehdokas.