Hannele Tallqvist

”10-vuotiaiden tyttöjen paikka on koulussa, ei lapsiavioliitossa!” vaaditaan UN Women -järjestön kampanjassa.

YK:n väestörahaston tuore raportti toteaa, että ihmiskunnan tulevaisuus riippuu siitä millaiset mahdollisuudet annamme 10-vuotiaille tytöille tänä päivänä – niin paljon YK:n Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen on kiinni näiden tyttöjen tulevaisuudesta.

Tytöt ovat erityisen tärkeässä asemassa siksi, että globaalisti tyttöjen asema on edelleen poikia heikompi niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. Tytöt saavat peruskoulunsa poikia harvemmin päätöksensa ja he ovat poikia useammin vaarassa tulla naitetuksi alaikäisinä.

Raportissa onkin työstetty kymmenen suositusta, joiden avulla 10-vuotiaiden tyttöjen asemaa tulisi maailmanlaajuisesti vahvistaa. Näitä toimia ovat mm. tyttöjen laillisten oikeuksien parantaminen, lapsiavioliittoihin puuttuminen, terveyspalvelujen parantaminen 10-vuotistarkastuksen muodossa, tyttöjen johdonmukainen osallistaminen, tyttöjen terveyshaasteiden parempi seuraaminen tilastotiedon avulla sekä syrjivien rakenteiden systemaattinen purkaminen.

YK:n Kestävän kehityksen ohjelma pyrkii ärimmäisen köyhyyden poistamiseen maailmassa sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan huomioon tasavertaisesti ympäristö, ihminen ja talous.

Kestävän kehityksen tavoitteet astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. Ne velvoittavat, ovat sitovia niin vauraille teollisuusmaille kuin kehittyvillekin maille.

Vuonna 2030, kun nyt 10-vuotiaat tytöt ovat 25-vuotiaita, arvioidaan miten näiden YK-toimenpiteiden vaikuttavuutta. Edelliset Kestävän kehityksen vuoden 2015 tavoitteet toteutuivat esim. lukutaidon osalta hyvin. Kiitos tästä kuuluu aikaansaaville kehitysyhteistyöosaajille ja – organisaatioille.

Miten nyt, kun Suomen kehitysyhteistyöjärjestöjen toiminnasta on leikattu n. 30 prosenttia? Onko meidän jokaisen yksittäisen ihmisen satsauksella merkitystä?

-Suomen kehitysyhteistyöllä on vaikutusta, totesi valokuvaaja Meeri Koutaniemi lokakuisessa seminaarissa Helsingissä.  -Yksi suomalainen lahjoittaja kattaa yhden ihmisen kouluttajana työskentelyn tyttöjen ympärileikkausta vastaan, kertoi Koutaniemi.

Globaali vastuu ja paikallisuus eivät ole vastakohtia, vaan nykypäivän yhä kasvavassa keskinäisriippuvuuden maailmassa ne ovat saman asian kaksi eri puolta.

Un Womenin ja muiden kansainvälisten naisjärjestöjen kautta Sinäkin voit tukea tyttöjen koulutusta, esim. kummilapsitoiminnalla.

 

Hannele Tallqvist

FM, aineenopettaja, erityispedagogi