Outi

Kuva: Laura Karlin

 

KANNANOTTO

6.11.2016

 

Vanhempainvapaat remonttiin, nyt!

Vihreät Naiset vaatii syyskokouksessaan vanhempainvapaisiin välitöntä remonttia. Järjestelmä on uudistettava yhdistämällä 6+6+6-mallin ja SAK:n esittämän mallin parhaat puolet. Vihreiden Naisten mielestä tämänhetkinen tilanne syrjii kaikkia sukupuolia.

– Olemme taantumassa tasa-arvon suhteen takaisin viime vuosisadalle. Sukupuolten välinen palkkaero on jälleen lähtenyt kasvuun. Tämä kehitys on käännettävä. Se vaatii muutosta niihin rakenteisiin, jotka luovat epätasa-arvoa työelämässä ja kotona. Vanhempainvapaiden remontti on välttämätön keino tähän, toteaa kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Vihreiden Naisten mielestä SAK:n ehdottaman mallin hyviä puolia ovat mahdollisuus käyttää vapaita joustavasti lyhyemmissä erissä ja pidemmällä aikavälillä. Vanhempainvapaapäiviä voisivat käyttää kaikki perheen vanhemmat, isovanhemmat ja muut läheiset. Malli ottaa huomioon myös nykyistä paremmin monimuotoiset perheet, kuten eroperheet ja sateenkaariperheet. Se ei kuitenkaan muuta isien asemaa radikaalisti. Toiselle vanhemmalle on korvamerkittävä riittävän pitkä vapaa 6+6+6-mallin mukaisesti.

– Surullinen totuus on, että isät eivät jää kotiin, ellei vanhempainvapaita korvamerkitä myös heille. Puolen vuoden vanhempainvapaa antaa mahdollisuuden siihen, että isät saavat tasa-arvoisen aseman vanhempana ja perheen arjen pyörittäjinä. Ansiosidonnainen vanhempainvapaa pitenisi mallissa 18 kuukauteen. Kotihoidontukea tulee kehittää nivomalla se kiinteämmin osaksi yhtenäisempää ja joustavaa perhevapaajärjestelmää, kuten SAK:n mallissa sanoo Vihreiden Naisten poliittisen työryhmän puheenjohtaja Johanna Sjöholm.

Vihreiden Naisten mielestä uudistamisen tärkein tavoite on lisätä perheiden yhdenvertaisuutta ja mahdollisuuksia tehdä perheen hyvinvointia lisääviä valintoja. Vihreät Naiset vaatii vanhempainvapaiden jakamista tasaisemmin sukupuolten kesken sekä lisäksi vanhemmuuden kustannusten tasaamista.

Vihreiden Naisten syyskokous järjestettiin Turussa 6.11.2016

Lisätietoja:

Johanna Sjöholm
p. 044-367 92 45
naiset@vihreat.fi