KANNANOTTO
10.12.2016

Luku- ja kirjoitustaito on turvattava kaikille Suomessa asuville

Vihreät Naiset muistuttaa YK:n ihmisoikeuksien päivänä, että luku- ja kirjoitustaito on ihmisoikeus. Meille Suomessa syntyneille se on ollut itsestäänselvyys. Tuoreimman Pisa-tutkimuksen mukaan oppimistulokset ovat kuitenkin laskeneet ja koulutuksen tasa-arvokehitys on heikentynyt Suomessakin. Vihreät Naiset on huolissaan tästä kehityksestä.

-Huolestuttavaa on, että Suomessa jo vuosien ajan lasten koulumenestys on eriytynyt kotitaustan mukaan. Tämä kehitys voimistuu edelleen ja erityisen voimakkaasti se näkyy lukutaidossa. Lukutaidon taso on laskenut eniten tytöillä, joiden sosioekonominen tausta on keskimääräistä alhaisempi. Oppilaiden tausta vaikuttaa myös koulujen eriytymiseen, sanoo Vihreiden Naisten varapuheenjohtaja Merja Kähkönen.

Erityisen huolestuttava tilanne on Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten keskuudessa. Joukossa on aikuisia ihmisiä, usein naisia ja äitejä, jotka eivät ole kotimaassaan saaneet luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Heille kotoutuminen on erityisen vaikeaa.

-Äidin koulutustausta vaikuttaa erityisesti tyttöjen koulutusmyönteisyyteen tai kielteisyyteen. Tiedämme myös, että sosioekonominen asema periytyy. Maahanmuuttajien määrän arvioidaan kasvavan noin puoleen miljoonaan vuoteen 2030 mennessä. Kotoutuakseen he tarvitsevat kielitaitoa, koulutusta ja työtä. Tämä oikeus on turvattava myös kotona oleville äideille, muistuttaa Vihreiden Naisten poliittisen työryhmän puheenjohtaja Johanna Sjöholm.

Vihreät Naiset vaatii, että ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon nimissä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulee huolehtia siitä, että luku- ja kirjoitustaidottomat saavat tarvitsemansa tuen. Koulutuksen suunnittelussa tulee huomioida ihmisten erilaiset taustat ja oppimistaidot. Kaikilla on oltava mahdollisuus osallistua koulutukseen tasa-arvoisesti.

 

YK:n yleiskokous hyväksyi 10. päivä joulukuuta vuonna 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen. Vuonna 1950 yleiskokous julisti joulukuun kymmenennen päivän ihmisoikeuksien päiväksi. Ihmisoikeuksien päivän tavoitteena on juhlistaa niitä oikeuksia, joita harjoitamme päivittäin. Ihmisoikeudet eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyyksiä kaikkialla maailmassa. Päivän toisena tärkeänä tavoitteena on muistuttaa oikeuksien mukana tuomista velvollisuuksista sekä jokaiselle kuuluvasta vastuusta edistää ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti.

 

Lisätietoja:

Vihreiden Naisten puheenjohtaja Merja Kähkönen

040 8296690

 

Vihreiden Naisten hallituksen jäsen Johanna Sjöholm

044 367 9245