Olen vihreä feministi, koska viime kunnallisvaaleissa läpipäässeistä ehdokkaista vain 36,2 prosenttia oli naisia ja osuus laski ensimmäisen kerran vuoden 1956 vaalien jälkeen. Olen vihreä feministi koska Suomella on historiansa aikana ollut ministerinä yhteensä 574 henkilöä ja heistä vain 79 on ollut naisia. Olen vihreä feministi, koska miehet eivät edelleenkään äänestä naista.

Tasa-arvo ei ole valmis. Suomen suurin ongelma tällä hetkellä on omahyväisyyteen uppoaminen ja illuusio tasa-arvosta. Kutsumme itseämme tasa-arvon mallimaaksi. Se ei kuitenkaan riitä, että naisilla on äänioikeus ja oikeus asettua ehdolle vaaleissa, jos miehet eivät edelleenkään pysty näkemään naista ihmisenä, päättäjänä ja älykkäänä henkilönä, jota voi äänestää vaaleissa. Aito tasa-arvo on vapautta sukupuolesta mutta niin kauan kun sukupuoli määrittelee sen, kuka on äänestäjien ja puolueiden mielestä pätevä valtionvarainministeriksi, me emme ole vapaita. Naisäänestäjät äänestävät tutkimusten mukaan melko tasapuolisesti nais- ja miesehdokkaita. Miehet suosivat miesehdokkaita naisten kustannuksella ja noin 70 prosenttia miehistä äänestää miestä. Asiantuntijat eivät näe, että tähän olisi tulossa muutosta lähiaikoina. Siksi olen vihreä feministi.

Kunnissa tehdään ihmisen kokoisia päätöksiä ja siksi päättäjien joukossa tulisi olla edustettuna kaikenlaisia ihmisiä. Näin ei kuitenkaan ole. Viime kunnallisvaaleissa vuonna 2012 naisten osuus kaikista ehdokkaista oli vain 38 prosenttia. Satavuotiaassa Suomessa, tasa-arvon mallimaassa tämän ei pitäisi enää olla mahdollista. Kuitenkin me Vihreät olimme ainoa puolue, joka asetti ehdokkaaksi naisia enemmän kuin miehiä. Vihreillä oli jo kuudetta kertaa suurin naisehdokasosuus, 56 prosenttia. Moni puolue jäi alle 40 prosentin.

Politiikan kenttä on edelleen liian miesvaltainen ja siksi päättäjiksi tarvitaan nyt naisia ja vähemmistöjen edustajia. Siksi tarvitsemme feminismiä. Meidän on voitettava nämä vaalit ja tehtävä tästä maasta tasa-arvoinen kaikille sukupuolille. Äänestä feministiä!

Katja Mannerström
Kirjoittaja on Vihreiden Naisten puheenjohtaja