Tällä viikolla vietetään Suomessa rasismin vastaista viikkoa. #minäpäätän on SPR:n lanseeraama kampanja, joka kertoo yksinkertaisesta, mutta erittäin tärkeästä asiasta. Sinä, minä, me, voimme teoillamme vaikuttaa omaan ja muiden ihmisten elämään. Voimme vaikuttaa siihen minkälaista tulevaisuuttamme rakennamme.

Viime viikolla julkistettiin EU-tuomioistuimen päätös, jonka mukaan työnantaja voi kieltää työntekijöiltään uskonnolliset ja poliittiset symbolit, kuten muslimityöntekijöiden huivit. Tämä ei oikeuden mukaan ole syrjintää. Kielto voi kuitenkin olla välillisesti syrjivä, jos sen tosiasiallisena tavoitteena on asettaa tietty uskonnollinen ryhmä tai vakaumus epäedulliseen asemaan. Jälkimmäinen lause jää harvalta lukijalta lukematta. Huomio kiinnittyy ensimmäiseen lauseeseen.

”Eu:n päätös on ristiriidassa Suomen tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslain kanssa, joka kieltää syrjimästä henkilöä mm. sukupuolen, uskonnon tai etnisen taustan perusteella? Hijab on monelle naiselle osa heidän identiteettiään. Hijab liittyy vahvasti kulttuuriseen ja etniseen taustaan”, sanoo Johanna Sjöholm, Vihreiden naisten poliittisen työryhmän puheenjohtaja ja Vantaan kunnallisvaaliehdokas.

”Usein oletetaan, että pukeutumissäännöt ovat hyökkäys yksilönvapautta vastaan. Pukeutumisellaan musliminainen viestittää kaikille haluaavansa tulla kohdelluksi ajattelevana persoonana. Länsimaissa ajatellaan, että huivin käyttäminen on naiselle pakollista ja että siihen liittyisi vahvana osana naisen alistaminen. Koraani kuitenkin kehotta sekä miestä että naista pukeutumaan siveellisesti. Koraani antaa kuitenkin naiselle erikseen ohjeen pukeutua niin, että heidän hiuksensa ovat peitettyinä.” Sanoo Karima Demnati, Vantaan kunnallisvaaliehdokas.

EU- tuomioistuimen päätös, että työnantaja saa kieltää huivin käytön, on epäoikeudenmukainen, rasistinen sekä naisia syrjivää. Huivi ei ole uskonnollinen tunnus, sillä Islamin viisi peruspilaria ovat uskontunnustus, rukous, paasto, almuvero eli ihmisten auttaminen ja pyhiinvaellus.

Helsingin maahanmuuttajanuorten elokuva Nainen hijabissa, puhuttelee samasta asiasta. Työsuoritukseen ei vaikuta henkilön tausta, sukunimi tai uskonto. Kyse on vallasta ja sen rakenteista. Eu:n päätös näyttää suuntaa ja linjaa Euroopan ja myös Suomen tapaa toimia, kohdella ihmisiä eriarvoisesti. Kyseessä on rasismi. Voimme vaikuttaa monella tavalla rasismia ja syrjintää vatsaan. Me päätämme kenen kirjoituksia luemme ja jaamme sosiaalisessa mediassa. Me päätämme kenen puolella seisomme ja kenen leipää syömme. Vajaan kuukauden päästä on kuntavaalit, jolloin on mahdollisuus vaikuttaa siihen, ketkä tulevaisuudessa käyttävät kunnissa korkeinta valtaa. #minäpäätän

Johanna Sjöholm, kuntavaaliehdokas, Vantaa
Karima Demnati, kuntavaaliehdokas, Vantaa

Vihreät Naiset ry