Olen toiminut nyt yhden kauden Tuusulan kunnanvaltuustossa ja nuoriso-lautakunnan puheenjohtajana. Tänä aikana olemme vieneet kuntaa entistä avoimempaan suuntaan ja ottaneet aiempaa paremmin kuntalaiset mukaan asioiden suunnitteluun ja valmisteluun.

Kuntalaiset pääsivät mukaan tekemään valtuustokauden strategiaa esimerkiksi kuntalaisiltojen ja kyselyjen muodossa, lisäksi kuntaliitoskeskusteluun liittyen pidettiin erilaisia kuntalaisiltoja. Asukkaiden osallistaminen kirjattiin myös strategian tavoitteisiin.

Tuusulassa on toiminut pitkään neljä alueellista kehittämistoimikuntaa, jotka ovat toimineet kunnanhallituksen alaisina ja joiden tarkoituksena on ollut kehittää alueellisia keskuksia eri puolilla Tuusulaa. Näiden toiminta ja aktiivisuus on kuitenkin ollut vaihtelevaa ja hyvin paljon kiinni paikasta ja ihmisistä.

Ensi valtuustokaudella on tarkoitus koota vastaavat verkostot teemakohtaisesti siten, että eri asioista kiinnostuneet kuntalaiset voivat osallistua eri verkostojen kokoontumisiin. Tavoitteena on kerätä saman pöydän ääreen niin kuntalaisia, yhdistyksiä kuin yrittäjiäkin, keskustelemaan alueiden kehittämisestä, vaikkapa avoimen varhais-kasvatuksen järjestämisestä, nuorten palveluista tai vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista. Lisäksi ideana on vähentää puolueille merkattuja paikkoja näistä verkostoista.

Nuorisovaltuusto säilyttää edelleen vahvan asemansa Tuusulassa. Joulukuussa kirjasimme uuteen hallintosääntöön nuorisovaltuutettujen oikeuden läsnäoloon kaikissa lautakunnissa, sekä nuorisovaltuuston aloitteiden käsittelyn valtuustoaloitteiden tapaan. Olen erityisen onnellinen siitä, miten vahvasti nuoria Tuusulassa kuunnellaan. Tätäkin tulee jatkaa entistä osallistavampaan suuntaan, niin että mahdollisimman suuri joukko nuoria pääsee osallistumaan päätöksentekoon.

Nuorisolautakunnan alaisuudessa kokeiltiin syksyllä 2016 ensimmäistä kertaa myös osallistavaa budjetointia. Nuorisovaltuustovaalien yhteydessä Jokelan nuoret saivat äänestää mihin käyttäisivät materiaalirahoja talokokouksen valmistelemista vaihtoehdoista. Tätä osallistavaa budjetointia tulee jatkaa edelleen myös muilla sektoreilla. Ideaalia olisi, jos aina voisi esittää seuraavalle vuodelle erilaisia varjobudjetteja, jolloin päästäisiin todella tekemään valintoja erilaisista vaihtoehdoista, mielellään vielä yhdessä kuntalaisten kanssa.

Tämän kaltaisin askelin, välillä pienin, välillä harppauksin, on mahdollista rakentaa tulevaisuuden kunnista asukkailleen läheisiä ja mielekkäitä, rakkaita kotikuntia joissa pääsee tekemään ja vaikuttamaan asioihin juuri niin paljon kuin haluaa, riippumatta siitä onko virallisissa luottamuselimissä vai ei.

Ilona Toivanen
Kirjoittaja on vihreä pormestariehdokas Tuusulasta