Vihreät Naiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Helsingissä lauantaina 20.5.2017.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus;
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
3. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallituksen esitykset sekä hallitukselle määräajassa jätetyt aloitteet.

Kattojärjestön yleiskokoukseen (kevät- ja syys- tai vuosikokoukseen) valitaan edustajat samoin kuin puoluekokoukseen, eli yhdistyksen yleiskokouksesssa.

Myös piiri- ja liittojärjestöjen yleiskokouksiin tarvitaan yhdistyksien sääntöjen mukaisesti allekirjoitetut valtakirjat.

Kokouskutsu lähetetään kullekin jäsenelle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Vihreiden Naisten säännöt löydät täältä.

Päivän ohjelma:

10.30 Aamupala ja kahvit
11.00 Kevätkokous avataan
13.30 ViNa 2020: Strategiatyöskentelyä pienryhmissä
14.15 Maljannosto ja yhteinen late lunch
16.00 Kokouspäivä päättyy

 

Puoluekokous järjestetään Tampereella 17.-18.6.2017.

Kokouksessa on tärkeimpänä asiana henkilövalinnat. Äänivaltaa käyttävät yhdistysten valitsemat kokousedustajat.
Tarkista oman yhdistyksesi edustajamäärä tästä taulukosta.

Valituista edustajista täytetään puoluekokoussivustolta löytyvä valtakirjapohja, joka lähetetään allekirjoitettuna puoluetoimistolle viimeistään 22.5. postitse tai skannattuna osoitteeseen toimistopaallikko@vihreat.fi. Valtakirjassa tulee olla yhdistyksen omissa säännöissä määrättyjen nimenkirjoittajien allekirjoitukset. Puoluekokousaineisto lähetetään ilmoitetuille edustajille sähköpostitse noin 2-3 viikkoa ennen kokousta puolueen jäsenmaksurekisterissä olevaan osoitteeseen (osoitemuutokset: vihreat.fi/jasenpalvelut).

 

Tärkeiden päivien muistilista:

Puoluekokousaloitteiden viimeinen jättöpäivä 24.4.
Puolueen puheenjohtajavaalin ehdokasasettelu päättyy 7.5.
Puoluevaltuuskunta 13.‒14.5. Helsinki
Vihreiden Naisten kevätkokous 20.5 Helsingissä
Ehdokkaat puolueen luottamustoimiin ja puoluekokousvaltakirjat ilmoitettava ja lähetettävä viimeistään 22.5.
Ehdokaskiertue puolueen puheenjohtajaehdokkaille 29.5.-9.6.
Jäsenäänestys postiäänestyksenä 29.5.-9.6.
Puoluekokous 17.-18.6. Tampereella