Vihreitä feministejä Suomesta, Nepalista, Etelä-Koreasta, Marokosta ja Itävallasta.

Maailman Vihreiden ja Euroopan Vihreiden ensimmäinen yhteiskonferenssi pohjoisella pallonpuoliskolla toi Liverpooliin huhtikuussa lähes 2000 osallistujaa. Osallistuin konferenssiin Vihreiden Naisten edustajana, upean Suomi-tiimimme osana. Lähtö Englantiin kuntavaaleja edeltävällä viikolla tuntui hetken hulluudelta, mutta osoittautui loppujen lopuksi todella voimaannuttavaksi ja arvokkaaksi kokemukseksi. Verkostoituminen maailmanlaajuisesti feminististen vihreiden vaikuttajien kanssa toi paljon voimia ja energiaa tasa-arvoisen kampanjoinnin tueksi.

Maailmalla naisten poliittiseen vaikuttamiseen liittyy yhä kohtuuttoman paljon haasteita. Väkivallan uhka, sortavat yhteiskunnalliset rakenteet ja aseelliset konfliktit asettavat esteitä naisten tasa-arvoisen osallistumisen tielle. Maailmanpolitiikan muuttuvat tuulet vaikuttavat myös naisten mahdollisuuksiin ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja luoda tasa-arvoisempaa paikallispolitiikkaa. Monissa maissa naisten osallisuus on kirjattu lakiin, mutta jää käytännössä turvallisuuteen tai traditionaalisiin vallankäytön normeihin liittyvistä syistä toteutumatta. Liian usein myös palkattoman työn taakasta johtuvista ajankäytöllisistä rajoitteista johtuen naisilla ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia kouluttautua, ja täten löytää itselleen arvokkaita vaikuttamisverkostoja tai mentoreita.

Yhdenvertaisuus vaikuttamisessa, etenkin monikertaista syrjintää kohtaavilla naisilla on aihe, jota tulee puolustaa politiikan joka tasolla. Huoli globaalisti uhatuista seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksista ei saa unohtua agendaltamme. Vuorovaikutusta tulee monipuolistaa, tarjoamalla tilaa myös seksi- ja erotiikka-alan työntekijöille, maahanmuuttajataustaisille ja vammaisille naisille. Diasporan aktivoiminen kotikentällä tapahtuvassa vihreässä liikkeessä ja kansainvälisten sisaruusprojektien muodostaminen tukevat kansainvälisen liikkeen näkyvyyttä ja kasvua. Feminismi on yhteinen kotimme, joka ei katso ikää, kulttuuriperintöä, taustaa tai kyvykkyyttä.

Mitä me voimme tehdä globaalin sisaruuden edistämiseksi? Konferenssissa samassa huoneessa pääsin jututtamaan niin europarlamentaarikkoja ja ministereitä, Nepalin maaseudulla naisten maanomistusoikeuksien parissa työskenteleviä upeita vaikuttajia kuin Brasilian slummialueilla transnaisten oikeuksia puolustavia aktiiveja. Meidän huolemme ja taistelumme oikeudenmukaisuudesta ovat yhteisiä. Luodaan siis avoimempaa ja syvempää ymmärrystä myös paikallistoiminnasta osana globaalia liikettä! Toimiaksemme kestävän maapallon edistämiseksi, meidän tulee tukea myös paikallisvaikuttamisessa globaaleja teemoja ja nostaa esille rooliamme maailmanlaajuisen yhteisön osana.

Moninaisuuden hyväksymiseksi ja kansainvälisen yhteishengen vahvistamiseksi tarvitsemme yhteydenpitoa, huolehtimista ja kattavampaa feminististä dialogia yli valtiorajojen. Kannustankin kaikkia poliittisia naisjärjestöjä tekemään monipuolisempaa yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa syrjinnänvastaisen kampanjoinnin tiimoilla. Päästäksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin tasa-arvon saavuttamisesta viimeistään vuoteen 2030 mennessä, meidän tulee myös paikallistason päätöksenteossa huomioida vastuumme maailmanlaajuisessa naisten aseman edistämisessä. Naiset on otettava mukaan rauhanrakentamiseen YK:n 1325-päätöslauselman ”Naiset, rauha ja turvallisuus” mukaisesti. Vaikuttamisen areenojen tulee olla esteettömiä ja saavutettavia kaikille. Pelkät puheet globaaliin feminismiliikkeeseen kuulumisesta eivät enää riitä, vaan nyt tarvitaan tekoja ja yhteistyötä.

Annika Ojala
Kirjoittaja on Vihreiden Naisten järjestökoordinaattori ja Helsingin Vihreiden Naisten hallituksen jäsen