Kuva: Vihreä Lanka

Vihreät Naiset ry:n kannanotto naispuheenjohtajaehdokkaiden tukemisesta on nostanut kiivaan keskustelun sosiaalisessa mediassa.  Miehet yli puoluerajojen ovat suivantuneet kevätkokouksemme laatimasta kannanotosta ja tuen osoittamisesta Vihreille naispuheenjohtajaehdokkaille Emma Karille, Krista Mikkoselle ja Maria Ohisalolle.

Naisjärjestöjä tarvitaan, koska sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole vielä toteutunut edes tasa-arvon mallimaana pidetyssä Suomessa. Viime päivinä käyty keskustelu näyttää, että tasa-arvon eteen on vielä tehtävää koko maassa, myös Vihreissä. Vihreillä on puolueena onneksi mistä valita, sillä kaikki kuusi puoluejohtajaehdokastamme, sukupuoleen katsomatta, ovat poliittisesti päteviä, sosiaalisesti taitavia ja korkeasti koulutettuja ja feministejä (ks. tasa-arvohaaste).

Jotta päätöksenteossa otetaan huomioon eri sukupuolien, kaikkien ikäryhmien ja eri alueilla asuvien tarpeet, tulee myös päättäjinä olla näiden eri ryhmien edustajia tasapuolisesti. Meidän pitää toimia tasa-arvon esimerkkipuolueena ja edistää omilla päätöksillämme tasa-arvoa koko yhteiskunnassa.  Tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin valita yhteiskunnan tulonjaossa ja päätöksenteossa vähemmistöön jääneiden edustaja puolueen johtoon, siksi nyt on naisen vuoro.

Jotkut väittävät, että meille Vihreille Naisille pätevyydellä ei olisi mitään väliä, ainoastaan sukupuolella. Emme ole ehdottamassa epäpätevää naista puoluejohtajaksi, koska sellaista ei ole ehdokkaana. Olemme kannattamassa Ville Niinistön puheenjohtajakauden jälkeen naista puheenjohtajaksi. Tasa-arvolain mukaan yhtä pätevistä hakijoista on valittava se, joka edustaa vähemmistössä olevaa sukupuolta. Siksi nyt on naisen vuoro.

Tehtävämme poliittisena naisjärjestönä on rohkaista naisia toimimaan feministisen ja vihreän maailman puolesta. Kannanotollamme annamme tukemme kaikille kolmelle naisehdokkaalle. Niin kauan, kun tasa-arvo ei toteudu itsestään, orgaanisesti ja ketään syrjimättä, tarvitaan yhteisiä ponnistuksia tasa-arvon eteen.

Äänestetään siis yhdessä naisehdokkaamme puolueen johtoon!

Sirpa Hertell

Kirjoittaja on Vihreiden Naisten pääsihteeri