Eri puolilla Eurooppaa eletään kasvavassa määrin ihmisoiksien kannalta vaikeaa aikaa, jossain selkeämmin kuin muualla, kuten Puolassa. Homofobia ja naisviha ovat Puolassa luikerrelleet päätöksenteon ytimeen, kiristäen otettaan naisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien ympärillä entisestään. Marianne Niemelä ja Annika Ojala osallistuivat Euroopan Vihreiden Gender- ja LGBTI-verkostojen yhteistapaamiseen Varsovassa 1.-3. kesäkuuta.

Vuodesta 1993 Puolassa on ollut voimassa ns. ”kompromissilaki”, joka sallii naisille mahdollisuuden lailliseen aborttiin vain kolmessa tapauksessa: mikäli äidin henki on uhattuna, mikäli sikiö on todella pahasti vaurioitunut tai mikäli raskaus on raiskauksen tai insestin seuraus. Käytännössä raskauden keskeytys tehdään mahdottomaksi joko sairaaloissa kieltäytymällä palvelujen tarjoamisesta tai lykkäämällä päätöstä yli 12 viikkoon, jossa laillinen takaraja kulkee. Jälkiehkäisyä ei saa apteekeista ilman reseptiä, jonka saamiseen voi mennä viikkoja. Puolassa asuu 10 miljoonaa lisääntymisiässä olevaa naista, joihin syrjivät lait vaikuttavat suorasti.

Naiset hakeutuvat mahdollisuuksien mukaan ulkomaille tai hakevat apua laittomilta palvelujen tarjoajilta. Vähävaraisilla ja maaseudulla asuvilla naisilla mahdollisuudet saada palveluja ovat kaikista huonoimmat. Lisääntymisterveys on siis ostettavissa, mutta vain pienelle osalle kansasta. Naisten oikeuksia edistävien kansalaisjärjestöjen toiminta on ajettu ahtaalle traditionaalista perhekäsitystä ylläpitävän hallituksen ja katolilaisen kirkon toimesta.

Naisten tietoisuus oikeuksistaan ja lainsäädännöstä on tapaamamme Puolan ihmisoikeuskomissaarin mukaan heikkoa. Lokakuussa 2016 järjestetty massiivinen mielenilmaus Black Monday toi kuitenkin lisää rohkeutta naisasialiikkeelle, tuoden puolalaisten naisten raastavan ihmisoikeustilanteen maailman tietoisuuteen.

Puola on edelleen yksi Euroopan homo- ja transfobisimmista paikoista. Tämä tarkoittaa huonoa myös naisten oikeuksille, sillä yleensä naisten- ja hlbtqi-oikeuksien polkeminen kulkee käsikädessä. Tästä kuulimme myös Heidi Hautalalta, joka osallistui kokoukseen videon välityksellä, kertoen teettämästään selvityksestä, joka koski aborttikieltoa ajavia lobbareita EU:ssa (Study for policy makers on opposition to sexual and reproductive health and rights in Europe, joulukuu 2016). Vaikka raportti koski pääosin aborttia, siitä käy hyvin ilmi, miten oikeistokonservatiivisten järjestöjen agendaan kuuluu tiiviisti niin abortin täyskielto, homouden tuomitseminen ja tiukkojen sukupuoliroolien ylläpitäminen.

Varsovassa toimii yksi suurimmista ja vaikutusvaltaisemmista täysaborttikieltoa ajavista äärikonservatiivisista järjestöistä, Ordo Iuris. Paikallisten aktiivien mukaan isoin ongelma Puolassa, kuten Hautalan raportin mukaan muuallakin Euroopassa, on kuitenkin ns. Orwellilaisuus, tarkoittaen, että taistelu käydään ensisijaisesti kielestä. Puolassa taistelu koetaan jo pitkälti hävityksi. Tuloksena oikeistokonservatiiviset järjestöt kuten yllä mainuttu Ordo Iuris, kutsuvat itseään ihmisoikeusjärjestöiksi, joiden tavoitteena on vapaus, humaanius ja oikeus. Aborttia käsitellessä ei puhuta abortista, vaan lapsen oikeuksista. Homoja sorretaan puhumalla uskonnon vapaudesta, jne. Tähän yhdistyy valtapuolueen kontrolloima media ja aggressiiviset propagandakampanjat katukuvassa ja sosiaalisessa mediassa. Haaste aktivisteilla on yrittää saada äänensä kuuluviin ja tuoda esiin toista näkökantaa.

Konservatiivista liikettä vastaan on taisteltava eri keinoin. Tiedotuksen ja positiivisen informaationvälityksen rooli on merkittävä. Gender- ja LGBTI-verkostojen yhteistoiminnalla on kasvava merkitys tulevaisuudessakin. Meitä on vastassa sama voima, ja vain toimimalla yhdessä voimme kaikki olla vapaita.

Yhdeksi tavoitteekseen European Queer Greens -verkosto on ottanut Pride-tapahtumien tukemisen maissa, joissa hlbtqi-oikeudet ovat yleisesti ottaen huonolla tasolla. Tällä kertaa kohteeksi valikoitui Varsova, vaikka Varsova Pride (Parada Rownosci) on Puolan asteikoilla vapaamielinen ja vakiintunut. Kulkueessa oli tänä vuonna yleisöennätys, järjestäjien arvion mukaan jopa 50,000 osallistujaa (poliisin arvio 13,000) 1,7 miljoonan ihmisen Varsovassa.

Hyvinvoivassa yhteiskunnassa kaikki voivat elää ilman pelkoa. Hyvinvoivat ihmiset huolehtivat sosiaalisten ongelmien lisäksi myös ympäristöstään. Äärioikeiston ja konservatiivisten voimien luodessa pelon ilmapiiriä on vähemmistöjen oikeuksien puolustajien tehtävä entistä enemmän yhteistyötä. Tarvitsemme toisiamme, ja äänemme on vahvempi yhdessä. EU-vaalien lähestyessä verkostot ottavat katseen kohti parempaa tulevaisuutta, yhdessä.

Marianne Niemelä
Helsingin Vihreät

Annika Ojala
Vihreät Naiset