UN Women Finland ry on Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) tasa-arvojärjestön Suomessa toimiva paikallisjärjestö. UN Women on maailman johtava naisten ja tyttöjen puolestapuhuja, joka puolustaa naisten oikeuksia yli sadassa maassa.  Sen tavoitteena on saavuttaa maailma, jossa on yhtä arvokasta syntyä tytöksi kuin pojaksi – jossa miehillä ja naisilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet.

Koko järjestön ja sen  Suomessa ja muissa maissa  toimivien paikallisjärjestöjen tavoitteena  on rakentaa maailmaa, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus, tarjota naisille mahdollisuus ihmisarvoiseen työhön ja omien tulojen hankkimiseen sekä tukea naisia konflikteissa, katastrofeissa ja rauhanrakentamisessa. Järjestön tavoitteena on myös vahvistaa demokratiaa, ihmisoikeuksia ja naisten osallistumista päätöksentekoon. Ajankohtainen asia on palkkatasa-arvo,  jota koskevaan  lehdistötiedotteeseen voi tutustua täällä.

Suomessa järjestön keskustoimisto on Helsingissä. Suomen kansallista yhdistystä johtaa hallitus, jossa Vihreillä naisillakin on yksi paikka. Allekirjoittanut on nyt sen haltijana. Suomen yhdistyksellä on myös eri puolilla Suomea paikallistoimikuntia. Yhdistyksen jäseneksi ja kuukausilajoittajksi voi liittyä kuka tahansa, joka haluaa tukea järjestön toimintaa.

Niin New Yorkissa olevan tasa-arvojärjestön kuin sen kansallistenkin yhdistysten yhtenä tehtävä on kerätä rahaa järjestön tavoitteiden toteuttamiseksi. Varoja kerätään niin maanjäristysten uhreille kuin laajempien ohjelmien rahoittamiseksi. Kansallisen järjestön toiminnasta, tavoista toimia ja meneillään olevista hankkeista löytyy tietoa järjestön verkkosivuilta.

Alla esimerkki järjestön organisoimasta tulevasta tilaisuudesta.

 

Auni-Marja Vilavaara

Kirjoittaja on Helsingin Vihreiden Naisten jäsen, Helsingin seudun Ikivihreiden puheenjohtaja sekä eläkkeellä oleva juristi 40 vuoden työkokemuksella.

 

What would feminist peace look like?

Alkaa: 05.10.2017 klo 14:15- 16:45

Paikka: Tiedekulma, Fönster, Yliopistonkatu 4, Helsinki, Suomi

A very warm welcome to the event organized by Finland National Committee for UN Women and Helsinki Gender, Peace and Secuirty researcher collective:

14:15- 15:15 What would feminist peace look alike? Why women have become wary of “peace” that too often translates into violent peace? How does (anti)racist speech and actions coincides with gendered peace?How can we build inclusive feminist peace?

15:15-16:45 Boiling Point documentary (90min) Let’s not wage hate; instead, let’s treat each other with respect. Director-writer Elina Hirvonen’s first feature, Boiling Point, is a documentary that depicts the two sides of an angry and divided Finland: asylum seekers and an anti-immigrant street patrol group called Soldiers of Odin.