Haluaisitko sinä olla Vihreät Naiset ry:ssä vaikuttamassa tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta? Luotsata valtakunnallisessa yhdistyksessä Vihreät kohti tulevia vaalivoittoja?

Hallitus on Vihreiden Naisten korkein päätöksenteon elin. Se ohjaa kokouksissaan yhdistyksen toimintaa, taloutta, päättää yhteisistä linjauksista, vaaleista ja koordinoi työryhmien työtä. Hallituspaikka tuo vastuuta, mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia työelämässäkin vaadittavien taitojen kehittämiseen. Syyskokous valitsee Jyväskylässä 19.11 hallitukseen 5 varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä ja puheenjohtajan erovuoroisten tilalle.

Vihreiden Naisten hallitus on ponnahduslauta, verkostoitumis- ja vaikuttamispaikka. Toivomme hakijoilta yhteistyökykyä, feministisiä arvoja ja yhdistystoiminnan kokemusta. Politiikan ja tasa-arvoasioiden tuntemus ovat eduksi toiminnassa. Hallituspaikka on kerrallaan kaksi vuotta, johon toivomme hakijoilta sitoutumista, sillä seuraava kaksivuotiskausi pitää sisällään neljät vaalit. Hallituksen kokoukset järjestetään noin kerran kuukaudessa eri puolilla Suomea, ja niihin korvataan matkakulut. Kullekin hallituksen jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Lisää yhdistyksen säännöistä löydät täältä.

Moniperustaisen syrjinnän, eli intersektionaalisuuden, ymmärtäminen ja moninaisuuden kunnioitus ovat olennainen osa tasa-arvoisen ja vihreän Suomen rakennustyötä. Kannustamme kaikenikäisiä, -taustaisia ja erilaisia taitoja omaavia naisia hakemaan mukaan hallitukseemme. Lue lisää poliittisesta ohjelmastamme täältä.

Hakemukset lähetetään viimeistään 13.11 osoitteeseen naiset@vihreat.fi otsikolla HALLITUSHAKU. Voit lähteä ehdolle myös syyskokouksessa, mutta silloin et saa hakemustasi äänivaltaisille kokousedustajille jaettavaan esittelyvihkoon.

Kerro hakemuksessa, haetko a) varsinaiseksi jäseneksi b) varajäseneksi vai c) puheenjohtajaksi.

Liitä hakemukseesi kuva.

Puolen sivun pituisessa hakemuksessa, kerro itsestäsi vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

  1. Haen ViNan hallitukseen, koska…
  2. Tasa-arvokysymys, johon haluaisin vaikuttaa ViNan hallituksessa on …
  3. Aikaisemmat luottamustehtäväni ovat opettaneet minulle…

 

Ei pdf-muotoisia hakemuksia, kiitos.

Kysymyksiin hallituspaikkojen hausta vastaa pääsihteeri Sirpa Hertell (sirpa.hertell@vihreat.fi) 050 5666 818.