TIEDOTE 28.10.2017

Julkaisuvapaa heti

Vihreät Naiset ry juhlisti paikallisyhdistyksensä Lapin Vihreät Naiset ry:n kymmenvuotista taivalta järjestämällä Naiset, ilmasto ja arktinen kysymys-seminaarin Rovaniemellä 28.10.

Suomi toimii parhaillaan Arktisen neuvoston puheenjohtajana. Vihreät Naiset haluaa nostaa esille naisten roolia kestävän muutoksen rakentajina, sekä vahvistaa yhteistyötä saamelaisvaikuttajien ja valtiotason päättäjien välillä. Seminaari toi yhteen arktisen suojelun asiantuntijoita, poliittisia päättäjiä ja yhteiskunnallisia vaikuttajia.

“Arktiseen alueen kehityksestä keskustellessa ei saa unohtaa naisten ja vähemmistöjen edustajien tietoa, taitoja ja paikallista erityisosaamista.”  muistuttaa Sari Hänninen, Lapin Vihreiden Naisten puheenjohtaja.

Vihreiden kannatus on noussut vuoden 2017 aikana valtakunnallisesti jopa 17,6 prosenttiin. Kiinnostus kestävään, ihmisoikeusperustaiseen ja feministiseen politiikkaan on kasvanut koko maassa. Vihreät Naiset onnittelee kymmenvuotiasta paikallisyhdistystään, ja odottaa innolla yhteistyötä tulevien vuosien aikana.

”Ilmastonmuutos vaikuttaa Arktikseen dramaattisesti, ja Arktiksen muutokset vaikuttavat koko maailmaan.”, kommentoi kansanedustaja Satu Hassi (vihr.), joka osallistui lauantain seminaariin juhlapuheen pitäjänä.

Tilaisuus järjestettiin tiedekeskus Arktikumissa lauantaina 28.10 kello 12-16.00, yhteistyössä Vihreän sivistys- ja opintokeskus Vision kanssa.

Tilaisuuden mahdollistamiseen on saatu EU:n tiedotustukea.

Lisätietoja:

Sari Hänninen

Puheenjohtaja, Lapin Vihreät Naiset

040 873 7986

Sirpa Hertell

Pääsihteeri, Vihreät Naiset ry

050 5666 818