Vihreät Naiset ry vaatii hallitukselta konkreettista ratkaisua sukupuolten välisiin palkkaeroihin juhlapuheiden sijaan. Kunnille on palautettava valtionosuuksia niin, että ne voivat korvata työntekijöilleen kiky-sopimuksen lomarahaleikkaukset.

Matalapalkkaisten naisvaltaisten alojen epäkohtiin on puututtava. Kilpailukykysopimuksesta neuvottelivat ja sopivat miehet. Sopimuksessa päätettiin leikata julkisen sektorin lomarahoja. Oli täysin epäoikeudenmukaista kohdentaa leikkaukset ennen kaikkea naisvaltaisille aloille, ja tilanne on korjattava, vaatii Emma Kari, Vihreiden Naisten puheenjohtaja.

Suomessa on vallalla myytti tasa-arvon toteutumisesta. Tasa-arvon kehityksestä puhutaan paljon, mutta todellisuudessa talouskasvu on valittu yhteiskunnan ensisijaiseksi arvoksi. Nykyhallitus suosii konservatiivista talouskuripolitiikkaa, mikä on ristiriidassa sukupuolten tasa-arvon edistämisen kanssa. Tuloksena on tasa-arvon väistyminen politiikan agendalta.

Hoitoalan työntekijät työskentelevät epäinhimillisinä kellonaikoina arkena ja pyhänä. Säästöjen nimissä julkista terveydenhuoltoa pyöritetään vähäisillä resursseilla. Jatkuva  alimitoitus ja ylipitkät työputket vaarantavat henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen. Kansainvälisessä vertailuissa Suomen hoitajilla on matalat palkat. On väärin, että rajut leikkaukset kohdistettiin tälle pienipalkkaiselle naisvaltaiselle alalle, Kari kritisoi.

Epäkohdat henkilöstömitoituksissa vaarantavat potilasturvallisuuden. Nykyisillä resursseilla on haastavaa turvata eettisten periaatteiden toteutuminen ja potilaan oikeus laadukkaaseen hoitoon. Rajut säästötoimet heijastuvat myös pienipalkkaisten työntekijöiden arjessa selviytymiseen.

Epäoikeudenmukaista on se, että naisvaltaisen matalapalkka-alan työntekijät kantavat kohtuuttoman suuren vastuun maamme talouden nostamisesta. Hoitoalalla vallitseviin epäkohtiin puuttuminen on koko yhteiskunnan etu. Nyt tarvitaan rohkeutta ja ennen kaikkea selkärankaa päättäjiltä, Kari vaatii.

 

Lisätietoja:

Vihreiden Naisten puheenjohtaja

Kansanedustaja Emma Kari

09 432 3061