Vihreiden naisten puheenjohtaja, kansanedustaja Emma Kari on pettynyt keskustan kaadettua perhevapaauudistuksen. Uudistuksen odotettiin korjaavan hallituksen synkkää tasa-arvopolitiikkaa. Kari vaatii hallitusta viemään uudistusta eteenpäin.

”Naisten asema työelämässä ei vahvistu eikä isien tasavertainen vanhemmuus toteudu ilman perhevapaiden uudistamista. Tämän hallituksen aikana tasa-arvo ottaa askeleita taaksepäin. Lasten tasa-arvoinen päivähoito-oikeus lopetettiin ja Suomen kilpailukykyä hoidettiin kuntoon julkisen sektorin pienipalkkaisten naisten lomarahoja leikkaamalla. Ja nyt pääministeripuolue kaatoi hallituksen ainoan tasa-arvoa edistävä hankkeen”, Kari sanoo.

Perhevapaauudistus ei ollut alunperin Sipilän hallituksen ohjelmassa, mutta uudistuksen käynnistämiseen suostuttiin lopulta syksyllä kritiikin kasvaessa. Karin mukaan kokoomuksen on nyt oltava valmis antamaan varhaiskasvatukseen rahaa ja keskustan on oltava valmis tasa-arvon edistämiseen.

”Syyksi uudistuksen kaatamiselle keskusta antaa sen, että hallitus antoi itse itselleen liian tiukat ehdot. Tämä on järjetöntä! Jäykän perhevapaajärjestelmän ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään. Perhevapaajärjestelmän uudistuksen tavoitteeksi tulee ottaa hoitovastuun tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken niin, että naisten asema työelämässä paranee ja miesten rooli kotona vahvistuu. Tähän päästäisiin mm. lisäämällä isälle korvamerkittyjä vapaita”, Kari vaatii.

Vihreät ovat esittäneet perhevapaissa mallia, jossa ansiosidonnaisista vanhempainvapaista isälle korvamerkitään 5 kuukautta, äidille 5 kuukautta ja lisäksi 5 kuukautta vanhemmat saavat jakaa haluamallaan tavalla.

”Vihreiden perhevapaamalli olisi askel kohti 6+6+6-mallia. Tämä lisäisi tasa-arvoa perhe- ja lapsiystävällisellä tavalla, mutta ei kasvattaisi kustannuksia kohtuuttomasti. Perhevapaisiin lisättäisiin joustoa ja valinnanvapautta. Lisäksi siirryttäisiin kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Oppimistulosten heikentyminen ja lasten eriarvoistuminen vaativat toimia. Meidän on madallettava vanhempien kynnystä tuoda lapsi varhaiskasvatukseen, jotta oppimiserojen kasvu saadaan pysäytettyä”, Kari sanoo.

Lisätiedot:

Emma Kari

044 300 6801