Pienestä asti minut on kasvatettu uskomaan kaikkien samanarvoisuuteen. Itse haluaisin tulevaisuudessa pystyä vaikuttamaan mahdollisimman paljon ihmisoikeuksien toteutumiseen kaikkialla maailmassa, kenelle tahansa. Itselleni kaikkien ihmisoikeuksien toteutuminen on todellakin tärkeää, kaikkien pitäisi mistä tahansa riippumatta pystyä saamaan samat oikeudet muihin ihmisiin nähden. Feminismissähän on kyse sukupuolten välisestä tasa-arvosta, eli nykyisen maailmantilanteen mukaan lähinnä naisten tiettyjen oikeuksien parannuksesta. Kautta aikojen naisia on pidetty heikompana ja tyhmänä sukupuolena, vasta viime vuosikymmeninä naisten asema on alkanut parantumaan. Olisi suorastaan tyhmää olla olematta omalla puolellani, olenhan tyttö ja koen oikeudekseni saada samat oikeudet kuin kuka tahansa muukaan.

Nykyään koulussa tasa-arvosta puhuminen on valitettavan vähäistä. Elämänkatsomustiedossa oleville aiheesta puhutaan paljonkin, normaaliin uskonnonopetukseen osallistuville tasa-arvosta ei ainakaan kahdeksanteen luokkaan mennessä olla puhuttu juuri lainkaan. Alakoulun elämänkatsomustiedon tunneilla käytiin läpi lähinnä pelkkää tasa-arvoa ja sen toteutumisen puutetta ympäri maailmaa. Itse olisin saanut samanlaisen opetuksen kotonakin, mutta kaikissa perheissä kyseisistä asioista ei puhuta. Koulussa kyseisten asioiden opetuksen puute saa aikaan sen, etteivät kaikki välttämättä ikinä saa tietää tasa-arvosta ja sen toteutumisen ongelmista ympäri maailmaa, myös Suomessa.

Myös terveystiedon tunneilla seksuaalisesta tasa-arvosta puhumisen puute ihmetyttää. Alakoulussa ihmisen biologiaa ja lisääntymistä läpi käytäessä käytettiin monta kymmentä vuotta vanhoja oppimateriaaleja eikä opetuksessa mainittu sanaakaan seksuaalivähemmistöistä. Silloinkin asioista tietoisena ihmettelin miksei asioista puhuttu, en kuitenkaan kilttinä uskaltanut sanoa tuntia pitävälle terveydenhoitajalle että hei, toi ei oo välttämättä totta. Kahdeksannella luokalla terveystiedossa käytiin uudestaan läpi seksuaalisuus, muistaakseni kirjan kappaleessa oli yhden alaotsikon alla puhuttu seksuaalivähemmistöistä, tunneilla asioista ei puhuttu. Kaikista tasa-arvoon liittyvistä asioista puhuminen koulussa ja ylipäätään saattaa helpottaa monien ihmisten elämää. Uusien näkökulmien ja faktatiedon saaminen itseltä tuntemattomista asioista pienentää ennakkoluuloja ja vähentää negatiivistä suhtautumista esimerkiksi juuri seksuaalivähemmistöihin ja feminismiin.

Itselleni tärkeä tasa-arvohaaste on paljon puhuttu miesten ja naisten välinen palkkaero. Syksyllä koulussa tutkin kyseistä ilmiötä viikon, sille ei ole varsinaista syytä vaan tekijöitä on paljon. Naiset kouluttautuvat vähäpalkkaisempiin ammatteihin ja jäävät usein kotiin osa-aikaisesti tai pysyvästi lasten kanssa kotiin ja siten eteneminen työuralla on hankalampaa eikä siihen välttämättä ole aikaa ja/tai kiinnostusta. Mielestäni kyseistä ongelmaa voisi auttaa kannustamalla nuoria tyttöjä opiskelemaan ja tiedottamalla miehiä siitä, että hekin voivat käyttää perhevapaitaan.

Tilli Viitanen

Kirjoittaja on 15-vuotias feministi, joka suoritti työelämään tutustumisjaksonsa Vihreiden Naisten toimistolla.