Hyvät vihreät ystävät,

hyvät Suomen tykätyimmän puolueen aktiivit.

Kaksi asiaa:

Kun me ensi hallituskaudella olemme hallituspuolue, me emme tyydy sanomaan, että tuloerot pysyivät ennallaan tai että ihmisryhmien väliset terveys- ja hyvinvointierot eivät ehkä liikahtaneet mihinkään suuntaan. Tämä hallitus on tyytynyt sanomaan, että oikeastaan tuloeroissa ei ole juuri muutoksia ja oikeastaan soteakaan ei enää tehdä kärjellä, että terveyserot kapenisivat.

Me emme siis tyydy pitämään yllä nykytilaa, ME uudistamme sosiaaliturvan ja nostamme koulutuksen taas tämän maan menestystekijöiden keskiöön.

ME, ystävät, ME menemme hallitukseen ja ME teemme töitä, jotta jatkossa pienituloinen ja matalammin koulutettu mies elää yhtä pitkän ja hyvän elämän kuin paremmin koulutettu.

Teemme töitä, jotta isät saavat olla osallisina lastensa kasvusta ja äidit pääsevät paremmin kiinni työuraan, teemme töitä, jotta perhevapaat uudistetaan.

Ja se toinen asia:

Suomi tarvitsee pitkän linjan johdonmukaisen eriarvoisuuden ja köyhyyden torjunnan ohjelman. Sen ohjelman pitää ylittää hallituskaudet ja sen ohjelman pitää ylittää puoluerajat.

Se ohjelma voi hyvin toteuttaa samaa mallia, kuin asunnottomuuden torjunnassa viimeiset 10 vuotta on tehty. On päätetty poistaa asunnottomuutta rakentamalla lisää ja tukemalla ihmisiä asumisessa. Ja KAS, asunnottomuus on vähentynyt. On poliittisesta tahdosta kiinni ja on arvovalinta, nostetaanko köyhyys teemana politiikan keskiöön.

Ja sittenkin vielä se kolmas asia: feminismi, ystävät, mennään sinne seuraavaan hallitukseen ylpeästi feministeinä, tehdään Suomen hallituksesta rohkeasti feministinen!

Maria Ohisalo, Vihreiden puoluekokouksessa Vantaalla

16. kesäkuuta 2018