Vihreille hyväksyttiin puoluekokouksessa uusi poliittinen tavoiteohjelma. Se paaluttaa puolueen tavoitteet seuraavalle eduskuntakaudelle. Ohjelman myötä Vihreät on entistä feministisempi puolue.

Julistaudumme jo tuttuun tapaan puolueena feministiseksi ja edellytämme, että päätöksenteossa arvioidaan sukupuolivaikutukset. Feminismillä tavoitellaan kaikille vapautta olla oma itsensä ja yhteiskunnan eriarvoisuutta aiheuttavien valtarakenteiden aktiivista purkamista. Vihreä feminismi määritellään intersektionaaliseksi eli moniperustaisen syrjinnän tunnistavaksi ja sitä purkavaksi.

Nostan tässä esiin muutamia ohjelman parhaita feministisiä tavoitteita.

 • Raiskauksen määritelmä muutetaan suostumuksen puutteeseen perustuvaksi ja seksuaalisen ahdistelun määritelmä laajennetaan kattamaan myös muu ahdistelu kuin koskettelu.
 • Edistetään vanhempainvapaiden tasaisempaa käyttöä sukupuolten kesken ottamalla käyttöön Vihreiden 6+6+6-malli.
 • Mahdollistetaan lainsäädännöllä abortin saaminen omalla päätöksellä 18 raskausviikkoon asti ja varmistetaan mahdollisuus hoitoon pääsyyn kohtuullisessa ajassa. Tarjotaan alle 25-vuotiaille nuorille maksuton ehkäisy ja lasketaan vapaaehtoisen sterilisaation ikäraja 25 vuoteen.
 • Tuetaan synnyttäjiä tarjoamalla kokonaisvaltaisesti tarvittavia palveluita aina fysioterapiasta ja gynekologin palveluista keskusteluapuun. Tuetaan isyyttä paremmin neuvoloissa.
 • Tehdään translakiin kokonaisvaltainen uudistus. Erotetaan juridinen ja lääketieteellinen sukupuolen korjaus toisistaan ja otetaan juridisen sukupuolen perustaksi henkilön oma ilmoitus. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus poistetaan sukupuolen vahvistamisen ehdoista. Poistetaan juridisen sukupuolen vahvistamisen 18 vuoden ikäraja.
 • Lisätään mahdollisuus valita kolmas vaihtoehto juridiseksi sukupuoleksi. Intersukupuolisten lasten sukuelinkirurgia lopetetaan.
 • Huolehditaan sähköisten palvelujen ja erilaisten teknisten ratkaisujen esteettömyydestä ja selkokielisyydestä. Varmistetaan joukkoliikenteen esteettömyys.
 • Korjataan turvapaikkapolitiikan puutteet ja varmistetaan turvapaikanhakijoiden oikeusturva. Lisätään turvallisia ja hallittuja reittejä tulla maahan moninkertaistamalla pakolaiskiintiö, helpottamalla perheenyhdistämistä, työskentelyä ja opiskelua sekä ottamalla käyttöön humanitaarinen viisumi. Taataan jokaisen oikeus perheeseen.
 • Uudistetaan kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelma kunnianhimoiseksi yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa. Ratifioidaan saamelaisten oikeudet turvaava ILO:n alkuperäiskansasopimus ja elvytetään saamen kieliä. Toteutetaan uusi romanipoliittinen ohjelma ja varataan siihen riittävät resurssit.
 • Ruotsinkielisten kielellisten oikeuksien toteutuminen turvataan ja edistetään viittomakielisten kielellisten oikeuksien toteutumista.
 • Tunnistetaan ihmiskaupan ja parituksen uhrit paremmin. Luodaan viranomaisille sitova toimintamalli ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen ja auttamiseen sekä ihmiskaupan ennaltaehkäisyyn. Muutetaan ulkomaalaislakia niin, ettei ihmiskaupan uhreilla ole pelkoa tulla karkotetuksi maasta lain perusteella.
 • Pelastetaan oikeusvaltio. Toimivassa oikeusvaltiossa perustuslakia ja kansainvälisiä säännöksiä kunnioitetaan sekä ihmisoikeudet, perusoikeudet ja demokratia toteutuvat. Vahvistetaan oikeuslaitoksen sekä yhdenvertaisuus-, lapsiasiain- ja tasa-arvovaltuutetun toimintamahdollisuuksia.
 • Lisätään rasismi rikoslakiin. Kielletään järjestäytynyt rasismi ja tehdään tällaiseen toimintaan osallistuminen rangaistavaksi. Selvitetään lainsäädännön mahdollisuudet puuttua vihapuheeseen.
 • Lasketaan äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden ikäraja kaikissa vaaleissa sekä kansalaisaloitteen ikäraja 16 vuoteen.

Merja Kähkönen

Kirjoittaja on Vihreiden Naisten varapuheenjohtaja