Kenen vastuulla on hakea sairas lapsi päiväkodista? Kuka hoitaa neuvolakäynnit ja hammaslääkärit? Meidänkin kaksilapsisen perheemme arki on usein melkoista tetristä, joka mutkistuu entisestään kun lapsen korvatulehdus iskee tai puheterapeuttikäynti unohtuu kalenterin kanssa kikkaillessa. Välillä pinnakin voi kiristyä, mutta yhteispelillä paketti saadaan pysymään kasassa. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa on kyse sekä asenteista, että arjen valinnoista.

Kun itse jäin perhevapaalle eduskunnasta, ei kukaan onneksi kyseenalaistanut valintaani. Näin perhevapaan pitämisen paitsi tärkeänä yhteiskunnallisena asiana, myös merkityksellisenä osana vanhemmuuttani ja antoisana kokemuksena lapsilleni ja meidän koko perheellemme. Perheeni on joustanut eduskuntatyön takia paljon, ja koin tärkeänä olla myös kotona lasten ollessa pieniä.

Perhevapaani oli tietenkin vain pieni häivähdys siitä, mitä etenkin monet äidit tekevät, mutta se oli silti valaiseva kokemus. Välillä ruoan räippeitä lattialta rapsuttaessani tai kylmää kahvia zombina hörppiessäni meinasi usko itseenkin loppua, mutta toisaalta opin asettamaan asioita mittasuhteisiinsa ja olemaan läsnä. Side lapsiimme vahvistui entisestään.

Perinteiset roolit istuvat kuitenkin työelämässä herkässä. Monet isät kohtaavat edelleen hankaluuksia työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Isät käyttävät kotihoidontuesta vain noin seitsemän prosenttia. Toisaalta monille naisille äitiys tai edes ajatus siitä saattaa hidastaa työuralla etenemistä ja esimerkiksi vakituisen työsuhteen solmimista. Tämä on muutettava.

Tekniikan akateemiset TEK, Siili Solutions ja Knowit ovat nyt käynnistäneet Isähaasteen nostamaan esiin työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamista erityisesti isien näkökulmasta. Isähaaste on tervetullut keskustelun herättäjä.

Vaikka monilla työpaikoilla asiat ovat hyvin, ovat vanhakantaiset asenteet silti edelleen ongelma. Perheystävällisilla työpaikoilla esimerkiksi perhevapaat ja etätyö, lyhennetty työviikko ja sairaan lapsen hoitaminen ovat osa arkea kaikille vanhemmille, ei vain äideille. Työtehtävien uudelleenjärjestely perhevapaiden takia on aivan yhtä mahdollista ja helppoa kuin lomien ja muiden pidempien poissaolojen aikana. Siihenkin syntyy nopeasti työyhteisössä rutiini, jos niin vain annetaan tapahtua.

Esimerkiksi osa-aikatyön tai lyhyidenkin työpätkien tekemistä kannattaa helpottaa pikkulapsiperheissä, koska ne auttavat vanhempia ammattitaidon ja työelämän valmiuksien ylläpitämisessä. Lisäksi lasten subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen on turvattava, jotta perheiden yksilölliset tilanteet tulevat mahdollisimman hyvin huomioiduksi ja lasten yhdenvertaiset mahdollisuudet toteutuvat.

Perhepolitiikan uudistuksen tarpeet ja nykyisen järjestelmän ongelmakohdat ovat olleet esillä jo vuosia. Monille juuri työelämän epävarmuus ja työelämän ja perheen yhteensovittamisen haasteet ovat vanhemmuuden este. Meidän on saatava eduskunnassa päätöksiä aikaan ja uusittava esimerkiksi aikansa elänyt perhevapaajärjestelmä. Emme tarvitse enää yhtään ummehtunutta moraalisaarnaa perhearvoista, vaan toimivamman ja nykyaikaisen, vanhemmuutta laajemmin tukevan perhevapaamallin! Vihreiden perhevapaamallissa olisi mahdollista käyttää vapaita joustavammin osapäiväisesti tai lyhyissäkin erissä.

Kyse on paitsi isien ja lasten suhteen lujittamisesta, myös tasa-arvosta. Naisten asema työmarkkinoilla ei parane niin kauan, kun nuoret naiset nähdään “lapsiriskin” kautta ja kuvitellaan, että on oletusarvoisesti äidin vastuulla olla kotona ja neuvolassa ja ties missä. Asennemuutos ei tapahdu yhdessä yössä, mutta voimme jokainen tehdä sen eteen oman osamme.

Olli-Poika Parviainen

Kirjoittaja on vihreä kansanedustaja Pirkanmaalta