Väkivalta koskettaa jokaista eri lailla. Väkivallan monisyisen luonteen takia on tärkeää, että vaikuttamis- ja auttamistyössä ymmärretään, miten väkivalta vaikuttaa moninaisissa elämäntilanteissa eläviin ihmisiin.
 
Maahanmuuttajanaiset ja rodullistetut naiset joutuivat syrjinnän perusteiden ylirajaisuuden ja väkivallan moninaisten seurausten lisäksi risteilemään todellisuuden ja yhteiskunnan rakenteiden välisten vaikutusten ristiaallokossa. Myös omalla kielellä palvelujen saaminen on edelleen epätasa-arvoista Suomessa. Kulttuurisensitiivisyys ja ymmärrys erilaisista perhekäsityksistä ja sukupuolirooleista on tärkeää, mutta väkivaltaa ei voi oikeuttaa kulttuuriin kuuluvana käytäntönä.
 
Kunniaan – tai häpeään – liittyvä väkivalta on joissakin kulttuureissa tapahtuvaa, ns. kunnianormien puolustamiseen liittyvää tyttöjen, naisten ja poikien oikeuksia rikkovaa väkivaltaa. Väkivalta on usein yhteisön hyväksymää ja sitä harjoitetaan mm. tiukan kontrollin, uhkauksien, väkivallan ja jopa tappamisen kautta.
 
Naisten ja tyttöjen ympärileikkauksella eli sukuelinten silpomisella tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joihin liittyy naisen sukuelinten osittainen tai täydellinen poistaminen tai niiden vahingoittaminen jollain muulla tavalla, kuten viiltelyllä, pistelyllä, polttamisella tai kiinni ompelemisella. Tyttöjen ympärileikkaus aiheuttaa monia terveysriskejä, terveydellisiä vaivoja, sekä elinikäisiä traumoja.
 
Järjestetty avioliitto voi muuttua pakkoavioliitoksi, jos avioliiton toisen tai molempien osapuolten suostumusta tai halua avioliittoon ei ole. Pakottaminen tapahtuu yleensä sekä fyysisellä että henkisellä painostuksella.
 
Väkivalta ei kuulu mihinkään kulttuuriin, ja kaikkia ihmisiä suojaavat saman universaalit oikeudet.
 
 

Tarvitsetko apua?

Naisten Linjan moninaisuuspäivystys on tarkoitettu naisille, joiden on esimerkiksi vamman, pitkäaikaissairauden, kulttuurin, uskonnon, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi muita naisia vaikeampaa saada tukea tai keskusteluapua kohdatessaan väkivaltaa. Palvelu on suunnattu myös kaikille sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille, jotka ovat kokeneet väkivaltaa.

Moninaisuuspäivystyksessä vastaaja on ammattilainen. Soittaminen on maksutonta, luottamuksellista ja anonyymia. Soittaa voi, vaikka vasta epäilee, että kokee väkivaltaa tai sen uhkaa. Soittaa voi, jos on huolissaan muista.

Moninaisuuspäivystys keskiviikkoisin klo 9-13 numerossa 0800 02400.

Kriisikeskus Monika palvelee chatissa eri kielillä:

Ti klo 10-12 arabia, suomi
Ke klo 10-12 englanti, suomi
To klo 10-12 venäjä, suomi

 

Lisätietoa:

Miltä tuntuu olla saamelainen äiti?

Monika-Naiset liitto

Ihmisoikeusliitto