Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, eli kavereiden kesken CEDAW, on kansainvälinen sopimus, jonka tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien tasa-arvoista toteutumista naisten osalta.

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus sisältää säännöksiä mm. kansalaisuudesta, koulutuksesta, työelämään osallistumisesta, terveydenhuollosta sekä naisten taloudellisista oikeuksista. Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 4.10.1986. Tällä hetkellä sopimuksen on hyväksynyt 192 YK:n jäsenvaltiosta 185.

Sopimus sisältää säännöksiä mm. kansalaisuudesta, koulutuksesta, työelämään osallistumisesta, terveydenhuollosta sekä naisten taloudellisista oikeuksista.

Sopimusta pidetään yhtenä YK:n merkittävimmistä tasa-arvoa edistävistä julistuksista, sillä se toi naisnäkökulman moniin kansainvälisesti jo tunnustettuihin ihmisoikeuksiin.

Sopimukseen sitoutuneet valtiot raportoivat komitealle neljän vuoden välein sopimusvelvoitteiden toteutumisesta eri hallinnonaloilla. Komitea antaa päätelmänsä ja suosituksensa hallitusten raporttien ja muiden tarvittavien asiakirjojen ja selvitysten käsittelemisen jälkeen.

Maiden kansalaisjärjestöt jättävät myös oman, ns. varjoraporttinsa, jolla he täydentävät ja nostavat esille ruohonjuuritason huomioita. Tällä järjestelyllä taataan kansalaisten äänen esille tuominen.

Lue lisää:

Sopimus Finlex-palvelussa

Ihmisoikeudet-sivusto

THL

 

Tämä UN Womenin videosarja avaa sopimuksen sisältöä muutamassa minuutissa:

https://www.youtube.com/watch?v=umETapJ4b8o