Kuva: Susanna Kekkonen

Me ehdokkaat olemme vastanneet useisiin vaalikoneisiin. Kummallista kyllä niissä ei ole kysytty kulttuurista, taiteesta, eikä luovista aloista mitään. Taide ja taidealoihin liittyvä osaaminen ja ajattelu on keskeistä ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta, mutta pienellä painoarvolla huomioitua nykyisessä poliittisessa päätöksenteossa.

Taideyliopisto kutsui meitä ehdokkaita vaalipaneeliin viikko sitten. Oli hienoa, että yliopiston vararehtori toi heti avauksessaan esiin, että niin taiteen kuin tieteen tehtävänä on tuoda esiin kysymyksiä, joihin ei ole vielä vastauksia. Haluan alleviivata tätä: kysymyksiä, joita ei ole vielä ei voi rahoittajan tai politiikkojen suunnasta etukäteen määritellä.

Taiteella on itseisarvo, eikä jokaisesta taitelijasta tarvitse tulla yrittäjää. Koska kulttuurin kuten esimerkiksi elokuva-alan työllistävä vaikutus on huikea etenkin kaupungeissa, on kuitenkin hyvä kysyä myös, miksei esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriömme (TEM) huomioi luovien alojen merkitystä? Kuinka monta kulttuurialojen osaajaa tai taiteilijataustaista ihmistä TEM:ssa työskentelee?

Valtion elinkeinostrategioissa taidetta ja luovia aloja ei ole juuri nostettu, vaan edelleen puhutaan lähinnä teollisuudesta. Helsingin seudulla tuotetaan yli kolmannes koko Suomen bruttokansantuotteesta, ja siitä yli 80 prosenttia muodostuu palveluista kuten esimerkiksi kaupasta, koulutuksesta, viestinnästä ja kulttuurista.

Onko kyse siitä, että on helpompi ymmärtää sitä mitä on ollut pitkään ja mikä on hahmotettavissa yhtenäisiltä tuntuviin toimialoihin? Kuin yrittää ymmärtää sitä mikä on uutta, hienojakoisempaa, edustaa pirstaleisempaa järjestökenttää tai vasta nousemassa.

Voimme aloittaa siitä, että toteutamme perustulomallin, joka ei estäisi tekemästä missään elämäntilanteessa ja nostamme valtion kulttuuribudjetin prosenttiin (nykyään 0,8%). Tämä pieni summa kannattaa sijoittaa uuden luomiseen.

Helsingissä otetaan isoja askeleita kulttuuri- ja taidemyönteisempään suuntaan. Aloitteestani valtuustokollega Johanna Sydänmaan kanssa Helsingin saaristoon perustetaan kansainvälinen nykytaiteen biennaali, joka on kesäaikaan auki kaikille. Tulossa on ison mittakaavan tapahtuma joka toinen vuosi, ja ensimmäinen näyttely avautuu jo vuonna 2020.

Iloitsen myös siitä, että koululaisryhmät pääsevät maksutta liikkumaan! Helsinkiin on perustettu hienoja museoita. Samalla tiedetään tutkitusti, että lapsilla on eriarvoiset mahdollisuudet kokea kulttuuria. Kaikki koululuokat eivät ole pystyneet liikkumaan museoihin ja kirjastoihin, koska koululaisen jokainen bussilippu on maksanut, vaikka bussit ovat päivisin lähes tyhjinä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa ja valtuustossa olemme pitkään vaatineet liikkumisen maksuttomuutta koululuokille, ja nyt se on totta! Helsinki on askeleen parempi kaikille.

Mari Holopainen

Vihreiden eduskuntavaaliehdokas, kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen

Lue lisää tavoitteistani: www.mariholopainen.fi