Lukematon määrä naisia ja tyttöjä kohtaa sortoa ja syrjintää jokapäiväisessä elämässään. Naisten ja tyttöjen oikeudet ovat uhattuna erityisesti kriiseissä ja konflikteissa. Sodissa he ovat erittäin suuren väkivallan ja hyväksikäytön uhan alla. Myös ilmastonmuutoksesta kärsivät eniten juuri heikoimmassa asemassa olevat ja köyhien maiden asukkaat.

Suomen tulisi tehdä feminististä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joka tähtää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. Feministinen politiikka luo vakautta ja taloudellista toimeliaisuutta sekä edistää rauhaa.

Kauppaa edistävässä kehitysyhteistyössä on tuettava naisyrittäjiä, sillä erityisesti naisten pyörittämät pienyritykset edistävät paikallisia oloja. Kansainvälisen kauppakeskuksen ITC:n johtaja Arancha Gonzálezin mukaan naiset sijoittavat 90 prosenttia tuloistaan perheisiinsä ja yhteisöihinsä. Miehillä sama luku on 40 prosenttia.

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on myös rauhantyötä ja siten osa turvallisuuspolitiikkaa. Demokratiaa vahvistamalla ja köyhyyttä vähentämällä parannetaan kehittyvien maiden turvallisuutta. Köyhyyden vähentyminen ehkäisee konflikteja ja tukee yhteiskuntien kehitystä vahvemmiksi kansalaisyhteiskunniksi.

Suomi ei valitettavasti voi ylpeillä tasa-arvon edistämisellä. Suomen hallitus leikkasi Suomen kehitysyhteistyöstä 2015 hallituskauden alussa ensi töikseen 300 miljoonaa euroa. Tämä on karu arvovalinta. Päätöstä ei peruttu edes hallituskauden lopussa, kun työllisyystavoitteet täyttyivät ja EU-alueen talouskasvu toi hyvää virettä Suomen taloudelle. Suomen tavoite kehitysyhteistyön rahoitukselle on 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta ja rahoitus on nyt vain noin puolet siitä.

Kun Suomessa leikattiin kehitysyhteistyöstä, Ruotsi nosti ensimmäisenä maana sukupuolten välisen tasa-arvon ulkopolitiikan keskiöön vuonna 2014. Ruotsin ulkoministeri Margot Wallströmin mukaan feministinen ulkopolitiikka on työtapa, joka pyrkii edistämään naisten osallistumista poliittiseen päätöksentekoon ja rauhanvälitykseen, vähentämään seksuaalista väkivaltaa ja ajamaan naisten taloudellista itsenäisyyttä. Tällaiseen politiikkaan minä uskon.

Sukupuolten välinen tasa-arvo hyödyttää ihan kaikkia. Tasa-arvoiset eli feministiset yhteisöt ovat terveempiä ja turvallisempia. Tasa-arvoisessa yhteisössä jokaisen potentiaali saadaan maksimaalisesti hyödyksi, niin yksilölle kuin yhteisölle.

Seuraavan hallituksen tulee nostaa kehitysyhteistyön rahoitusta ja ottaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ytimeen. Suomen seuraavan hallituksen on oltava feministinen.

Jenni Pitko

Kirjoittaja on eduskuntavaaliehdokas Oulusta