Lasten määrä vähenee, naisten ja miesten väliset palkkaerot kapenevat tuskastuttavan hitaasti ja naiset kokevat edelleen raskaussyrjintää työelämässä. Mitä tälle kaikelle voi tehdä?

On aika tehdä joustava ja tasa-arvoinen perhevapaauudistus. Isille tulee kiintiöidä oma osuus perhevapaista, jotta hekin saavat hoivavastuuta ja mahdollisuuden viettää aidosti yhdessä aikaa lasten kanssa. Kulut perhevapaista on jaettava työnantajien kesken tasaisesti, jotta työnantajat eivät koe nuorta naista enää taloudelliseksi uhaksi.

Vihreiden tavoitteena on siirtyä perhevapaissa kohti 6+6+6 mallia, väliportaana toimii 5+5+5 malli. Äidille siis kiintiöidään 5kk, samoin kuin isälle. Loput 5kk perhe voi jakaa hyväksi katsomallaan tavalla. Lapsi on nykyistä vanhempi, kun ansiosidonnainen vanhempainvapaa loppuu. Joustoa lisää se, että vanhempainvapaalla voi olla myös osa-aikaisesti.

Tämän lisäksi perheillä on mahdollista käyttää 6kk hoitorahaa (843€/kk), joka on selkeästi suurempi kuin nykyinen kotihoidon tuki. Tätä rahaa voivat vanhempien lisäksi käyttää myös muut läheiset esim. isovanhemmat. Hoitorahaa voi myös nostaa puolitettuna, jolloin sitä riittää pidemmäksi aikaa. Aikaa rahan käyttämiseen on siihen asti, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta.

Tältä pohjalta tehty uudistus tarjoaa perheille mahdollisuuden pitää vapaat juuri heille sopivalla tavalla. Uudistus ottaa huomioon myös erilaiset perheet. Yksinhuoltajat saavat käyttää koko vanhemmille kiintiöidyn osuuden. Sateenkaariperheissä, joissa monesti on useampi kuin kaksi aikuista, voi vapaan jakaa useamman vanhemman kesken. Eroperheiden etävanhemmat on niin ikään huomioitu mallissa.

Pelkkä perhevapaauudistus ei kuitenkaan riitä. Tarvitsemme myös laadukkaan varhaiskasvatuksen tukemaan työn ja perheen yhteensovittamista. Ryhmäkokoja on pienennettävä ja subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava. Työelämän tasa-arvoa on myös lisättävä muilla keinoin. Palkkasalaisuus on purettava ja työmarkkinoiden sukupuolittuneisuutta on vähennettävä.

Olisimmeko vihdoin valmiita tähän 2020-luvulla?

Sonja Koto

Kirjoittaja on eduskuntavaaliehdokas Pirkanmaalta