Maaliskuun alussa julkaistussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen perusturvan riittävyyden arviointiraportissa kerrotaan, että vuosien 2015 – 2019 lakimuutokset ovat elämäntilanteesta riippuen heikentäneet joidenkin kansalaisten perusturvan tasoa.Perusturvan varassa elävien ihmisten määrä on kasvanut yli puoleen miljoonaan suomalaiseen.

Tehdyt indeksileikkaukset ja aktiivimallista johtuvat etuuksien alentamiset ovat heikentäneet etenkin työttömien perustuvaa. Samalla opiskelijoiden saama tuki on muuttanut muotoaan. Opintorahan ja asumistuen merkitys opintojen rahoituksessa on vähentynyt ja heidän toimeentulonsa on muuttunut entistä lainapainotteisemmaksi. Lakimuutokset ovat suhteellisesti eniten heikentäneet yksinasuvien ja yksinhuoltajien tulotasoa.

Tällainen kehitys on saatava loppumaan. Perusturvan tasoa on nostettava ja sitä on uudistettava kohti perustuloa.

Anne Roponen on iisalmelainen sosiaalityöntekijä ja työhyvinvoinnin asiantuntija ja Vihreiden eduskuntavaaliehdokas Savo-Karjalan vaalipiirissä