Me lappilaiset olemme luontoihmisiä. Retkeilemme, hiihdämme, ruokimme talvisin pikkulintuja. Asumme lähellä luontoa ja olemme syystä onnellisia. Voisi luulla, että olemme kaikki Vihreiden äänestäjiä. Näin ei kuitenkaan ole. Vihreiden kannatus vuoden 2015 eduskuntavaaleissa: Lappi 2,6%, Uusimaa 10% ja Helsinki 18,8%. Sen sijaan esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliiton jäseniä on Lapissa lähes yhtä paljon kuin Uudellamaalla. Lapissa väestöstä 0,6% ja Uudellamaalla 0,7% kuului Suomen luonnonsuojeluliittoon vuonna 2015.

Vihreät mielletään Lapissa niin sanotuiksi cityvihreiksi, joiden elämänpiiri on kaukana luonnosta. Kritiikillä on perustansa. Kun Lapin Vihreät eivät ole aiemmin saaneet ehdokkaitaan eduskuntaan, ei meidän ääni ole siellä kuulunut. Nyt muutos on mahdollinen! Lapin Vihreiden kannatus on tällä hetkellä arvioitu 8,6%, ja vaaleihin on vielä aikaa.

On aika havahtua aggressiivisen talouspolitiikan vaikutuksiin. Lajiston uhanalaisuuden arviointi on juuri julkaistu Suomessa. Arvioinnin mukaan joka yhdeksäs Suomen kaikista lajeista on uhanalainen. Uhanalaisia lajeja ovat muun muassa hömötiainen, suokukko, varpunen ja viherpeippo. Meidän on käännettävä sen politiikan suunta, joka tähän on johtanut. Tarvitsemme vanhoja metsiä ja kestävää metsänhoitoa: emme puupeltoja. Hakkuutahtia on hiljennettävä.

Myös leväperäisen kaivoslain suunta täytyy kääntää. Edellisen hallituksen tavoitteena oli esitellä Suomi houkutteleva kohteena ylikansallisille kaivosinvestoijille. Kaivoshankkeiden valmistelussa on haluttu unohtaa niin ympäristöriskit, kaivosten lyhyet toiminta-ajat kuin haitat poronhoitoon ja matkailuelinkeinoon. Lappi – kuten arktinen alue laajemminkin – nähdään etelässä luonnonvara-aittana ja raaka-ainealueena. Kun Lappiin suunniteltiin junaratahanketta luonnonvarojen poiskuljetukseen, olivat Vihreät ainoa puolue, joka piti tärkeänä alueen ihmisten ja erityisesti saamelaisten mielipiteen kuuntelua ja kunniottamista.

Näytä luontosi ja äänestä Vihreitä! Tue meidän kampanjaa, tehdään yhdessä historiaa!

Sari Sanneli Alakulppi on viisikymppinen syntymävihreä Lapista, Rovaniemen seurakunnan johtava kanttori ja Vihreiden eduskuntavaaliehdokas