Vihreät naiset vaativat seuraavaa hallitusta sitoutumaan selvästi hallitusohjelmassaan tasa-arvon edistämiseen. Nykyinen hallitus ei ole ottanut tasa-arvon edistämistä tavoitteekseen, ja se on näkynyt selvästi hallituksen politiikassa. Seuraavan hallituksen on avoimesti myönnettävä, että Suomessa on vielä paljon tehtävää ihmisten yhdenvertaisuuden eteen.

Vihreiden Naisten mielestä seuraavan hallitusohjelman on oltava feministinen.

10 esitystä feministisen hallitusohjelman pohjaksi:

  • Uudistetaan perhevapaat, parannetaan isien asemaa kotona ja äitien asemaa työelämässä
  • Toteutetaan hallituskauden mittainen toimenpideohjelma työelämän epätasa-arvon kitkemiseksi ja palkkatasa-arvon edistämiseksi
  • Palautetaan tasa-arvoinen päivähoito-oikeus ja perutaan koulutuksen laatua ja tasa-arvoja heikentäneet leikkaukset
  • Puututaan poikien syrjäytymiseen ja käynnistetään koulutuksen segregaation vähentämisen toimenpideohjelma
  • Puututaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja toteutetaan kattava turvakotiverkosto
  • Uudistetaan seksuaalirikoslainsäädäntö suostumukseen perustuvaksi ja tiukennetaan häirintään puuttumista. Lisätään rasismi rikoslakiin.
  • Uudistetaan translaki ja korjataan transihmisiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset
  • Uudistetaan asevelvollisuus ja luovutaan sukupuolen perusteella syrjivästä järjestelmästä
  • Huolehditaan maailman tytöistä ja naisista nostamalla kehitysyhteistyömäärärahoja 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta, helpottamalla perheenyhdistämistä sekä kasvattamalla pakolaiskiintiötä
  • Valitaan ministereiksi yhtä paljon naisia ja miehiä

 

Lisätietoja:

Vihreiden Naisten puheenjohtaja Emma Kari
044 300 6801

Vihreiden Naisten pääsihteeri Sirpa Hertell
050 56 66 818