Haluatko vaikuttaa puolueen poliittiseen linjaan? Käydä kiinnostavia keskusteluja eri puolilta Suomea tulevien vihreiden kanssa? Löytyykö sinulta turnauskestävyyttä viikonlopun kokousrupeamiin?

Jos vastasit kyllä, olet etsimämme henkilö edustamaan Vihreitä Naisia Vihreiden puoluevaltuuskunnassa tai puoluehallituksessa.

Puoluevaltuuskunta on merkittävä vallankäyttäjä puolueen sisällä. Se hyväksyy puolueen poliittiset ohjelmat, päättää puolueen budjetista ja valitsee ministerit yhteiskokouksessa eduskuntaryhmän kanssa. Se on puolueen ylin päättävä elin puoluekokousten välillä. Puoluevaltuuskunnan jäsenet valitaan puoluekokouksessa kaksivuotiskaudeksi, ja uusi valtuuskunta valitaan kesäkuussa Porissa. Valtuuskunta kokoontuu normaalisti neljästi vuodessa viikonloppuisin.

Valtuuskunnassa on todella mahdollisuus käyttää valtaa ja vaikuttaa puolueen linjoihin. Samalla saa säännölliset kuulumiset puolueen johdosta ja eduskuntaryhmästä. Se kuitenkin edellyttää sitä, että on valmis myös tekemään töitä. Se, että puoluevaltuuskunnasta saa kaiken ilon irti, vaatii valmistautumista ja aktiivista osallistumista itse kokouksen aikana, iltatyöryhmissä ja vielä kokouksen jälkeenkin.

Valtuuskunnassa vaikuttaminen toimii tehokkaimmin, jos kotiläksyt on tehty. Ohjelmaluonnokset kannattaa lukea ajatuksella läpi ja muutosesityksiä pohtia ja muotoilla ennakkoon porukalla. Jäsenistöltä on kannattaa myös kysyä ehdotuksia muutosesityksiksi.

Iso työ lopullisten ohjelmien muotoilussa tehdään lauantain iltatyöryhmissä. Niissä sorvataan kompromissimuotoilut ja äänestetään pohjaesitykset. Suurin osa muutoksista päätyy ohjelmaan työryhmän esittämässä muodossa. Jos haluat vaikuttaa, iltatyöryhmään kannattaa mennä mukaan! Kokouksen päätyttyä on hyvä vielä viestiä sen tuloksista omalle taustaryhmälle.

Työlästä? Kieltämättä hieman. Kannattavaa? Ehdottomasti! Valtuuskunnassa muutetaan puoluetta ja maailmaa ohjelmapaperi kerrallaan!

Vihreillä Naisilla on tämänhetkisessä valtuuskunnassa kolme jäsentä ja neljä varajäsentä. Joka kerta ei siis itse tarvitse revetä puheisiin, muutosesitysten muotoiluihin ja vielä iltatyöryhmiin, vaan vastuuta voi jakaa siskojen kesken. Kukaan ei ole yksin 💚

Puoluehallitus on puolueorganisaatiota johtava toimielin, jossa suunnitellaan ja johdetaan puolueen toimintaa. Puoluehallitusta johtaa puolueen puheenjohtaja ja sinne valitaan puheenjohtajiston lisäksi 8 varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet.

Vihreillä Naisilla on puoluehallituksessa yksi varsinainen paikka ja sen lisäksi ViNan puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus puoluehallituksen kokouksissa.

Usein paikalla on myös osa eduskuntaryhmästä. Puoluehallitus kokoontuu yleensä puoluetoimistolla noin kerran kuussa ja aina tarvittaessa. Asialistalla on useammiten pitkä lista puolueorganisaation hallinnollisia ja taloudellisia asioita kuten rekrytointeja, talousarvioita ja valmisteluita vaaleihin.

Hallituksessa käydään poliittisia keskusteluita ja hyväksytään valtuuskunnalle vietäviä linjauksia mutta varsinaiset poliittiset ohjelmat ja linjaukset tekee valtuuskunta ja puoluekokous. Kun puoluevaltuuskunnan kokouksissa käyty keskustelu on useimmiten julkista, niin kaikki puoluehallituksessa käyty keskustelu on aina erittäin luottamuksellista.

Hakuohjeet

Kertauksena, Vihreillä Naisilla on:

Puoluehallituksessa yksi varsinainen paikka
Puoluevaltuuskunnassa kolme jäsentä ja neljä varajäsentä.

Näistä paikoista päättää vaalivaliokunta puoluekokouksessa Vihreiden Naisten kevätkokouksen päätösten mukaisesti.

Jos haluat olla ehdokkaana, tee lyhyt hakemus kevätkokoukselle, ja lähetä se osoitteeseen naiset@vihreat.fi viimeistään 9.5 klo 12 mennessä. Vastaa hakemuksessa seuraaviin kysymyksiin:

– Kerro lyhyesti poliittisesta kokemuksestasi ja nykyisistä luottamustehtävistäsi
– Kerro, mitä tasa-arvotavoitteita haluat edistää Vihreissä
– Kerro, miten yhteensovitat nykyiset luottamustehtäväsi puolueen toimielintyöskentelyn kanssa. Pohdi vastauksessasi myös ajankäyttöä ja omaa jaksamistasi.

Kannustamme hakijoita tulemaan paikan päälle kevätkokoukseen (11.5) esittäytymään ja kertomaan, miksi juuri sinä olisit meille paras edustaja. Paikallisyhdistysten viralliset kevätkokousedustajat (50 hlö) äänestävät kokouksessa siitä, ketkä puoluekokouksessa tullaan valitsemaan.

HUOM! Jokainen vihreä jäsenyhdistys (esim Vinan paikallisyhdistys) voi asettaa ehdokkaita kattojärjestön kevätkokoukselle, mutta vaalivaliokunnan neuvotteluissa yhtä ehdokasta voi esittää vain yksi piiri tai liitto.

Näiden lisäksi puoluekokouksessa (16.- 17.6) valitaan äänestyksellä:

– puolueen (eli puoluehallituksen) varapuheenjohtajat (3)
– puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja (1) ja varapuheenjohtajat (2)
– puoluesihteeri (1)

Tule tekemään feminististä Suomea kanssamme!