Viime vuosina Eurooppa on kokenut antifeminististen toimijoiden ja nationalismin nousun. Eurooppalaiset perusarvot, tasa-arvo ja oikeus päättää itse omasta kehostaan on kyseenalaistettu. Konservatiivisuus nostaa päätään.

Tarvitsemme feminististä politiikkaa Euroopan unionin sisällä nyt enemmän kuin koskaan. Ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus on palautettava EU:n tavoitteiden kärkeen.

Tarvitsemme sosiaalista Eurooppaa. Jokaisessa jäsenmaassa on edistettävä työelämän tasa-arvoa. Vanhempainvapaille tarvitaan koko Unionin laajuinen standardi, jolla varmistetaan vapaiden tasaisempi jakautuminen. Jokaiselle lapselle pitää tarjota maksuton tai edullinen varhaiskasvatus. Kaikissa unionin päätöksissä ja varsinkin sen budjetissa pitää huomioida sukupuolivaikutukset. EU:lle on tehtävä tasa-arvosuunnitelma.

Ulkopolitiikassa EU:n on rakennettava rauhaa. On vahvistettava EU:n roolia siltojen rakentajana, jotta voimme ratkaista globaaleja haasteita ja konflikteja. Vihreät on esittänyt Suomeen feminististä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja Ruotsi on ottanut sen käyttöön jo viime vaalikaudella. Myös Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan läpileikkaavaksi periaatteeksi tulee nostaa feminismi ja ihmisoikeuksien johdonmukainen kunnioittaminen.

Euroopan Unionin on puolustettava demokratiaa, ihmisoikeuksia ja omia arvojaan niin unionin sisällä kuin sen ulkopuolella. Niitä rikkovilta jäsenmailta tulee vaatia unionin perussopimuksen sekä sen sisältämien demokratia- ja ihmisoikeusperiaatteiden noudattamista – tarvittaessa sanktioin.

Samalla Suomen tulee itse toimia Euroopan Unionissa omien periaatteidensa mukaisesti. Komissaarinamme ei ole koskaan Suomen yli 20-vuotisen jäsenyyden aikana ollut naista. Suomen ja kaikkien jäsenmaiden olisi vastuullista esittää komissaareiksi eri sukupuolta olevia henkilöitä.

Euroopan suunta päätetään eurovaaleissa 26.5. Silloin Vihreillä on mahdollisuus ottaa vaalivoitto Suomessa ja Euroopassa ja kasvattaa paikkamääräänsä europarlamentissa. Olen ehdolla vaikuttaakseni siihen, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja Euroopan unionia uudistetaan entistä feministisempään suuntaan. Sinun äänesi ratkaisee: nyt on aika käyttää sitä. Rakennetaan rauhaa ja siltoja, ei muureja.

Alviina Alametsä

Kirjoittaja on Vihreiden Naisten eurovaaliehdokas