Esittäjät: Vihreät Naiset ry ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry

Suomeen tarvitaan antirasistinen toimintaohjelma.

Rasismi voi näkyä syrjintänä esimerkiksi työhönotossa tai asunnon saamisessa. Anonyymi rekrytointi tulee ottaa käyttöön julkisella sektorilla syrjinnän vähentämiseksi.

Yhteiskunnan on turvattava, että rasistiset rikokset tutkitaan ja ennaltaehkäisyyn on riittävästi resursseja, sillä jokainen uhkaus on yritys rajoittaa sananvapautta ja demokratiaa. Poliisin tulee suunnata enemmän resurssejaan verkossa tapahtuvien kunnianloukkausten ja uhkailujen torjuntaan panssaroitujen mörkövaunujen sijaan. Lisäksi oikeusjärjestelmämme kaipaa kipeästi lisäresurssointia, etteivät prosessit jää jumiin loputtomiin jonoihin oikeuslaitoksessamme. Tämänhetkinen tilanne vaarantaa ihmisten oikeusturvan, sillä osa rikoksista jää tutkimatta.

Samat epätasa-arvoiset rakenteet, jotka vaikuttavat yhteiskunnassa, vaikuttavat myös puolueiden sisällä. Meidän on purettava syrjiviä rakenteita yhteiskunnan lisäksi sekä oman puolueemme toiminnassa että politiikassa yleensä. Puolueilla tulee olla rohkeutta puuttua rasismiin omien toimijoidensa keskuudessa. Hollannissa ja Belgiassa on lailla säädetty, että rasistisesta toiminnasta voi seurata puoluetuen menetys ainakin osittain. Vastaava mekanismi voidaan ottaa käyttöön Suomessakin.

Euroopan unionin perusoikeusviraston viime marraskuussa julkaisemassa tutkimuksessa afrikkalaistaustaiset ihmiset kokivat eniten rasismia Suomessa. Vastanneista 63 prosenttia kertoi kokeneensa rasistista häirintää ja 14 prosenttia kokeneensa fyysistä väkivaltaa.

Suomi on saanut kritiikkiä Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaiselta komissiolta (ECRI) siitä, että rasismi- ja/tai rotusyrjintäsyytteistä annettujen langettavien tuomioiden määrä on pieni ja tapauksia viedään oikeuteen harvoin. Tämä osoittaa, ettei nykyinen lainsäädäntö toimi järjestäytyneeseen rasismiin puuttumisessa. Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio on Euroopan neuvoston asettama riippumaton ihmisoikeustilannetta ja rasismia seuraava toimielin.

Suomella on YK:n rotusyrjinnän vastaisen sopimuksen johdosta velvollisuus kieltää rasismia edistävät ja siihen yllyttävät järjestöt sekä muu organisoitu toiminta. Tällaisiin järjestöihin tai tällaiseen toimintaan osallistumista on sopimuksen mukaan myös pidettävä laissa rangaistavana tekona. Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö ei täytä velvoitteita, joihin olemme rotusyrjinnän vastaisen sopimuksen kautta sitoutuneet. Järjestäytynyt rasismi tulee kieltää rikoslaissa ja yhdistyslaissa ja siihen osallistuminen kriminalisoida.

Vihreät Naiset ja Vihreät nuoret esittävät puoluekokoukselle, että Vihreät julistautuu antirasistiseksi puolueeksi ja toimii määrätietoisesti rasismin kitkemiseksi suomalaisesta yhteiskunnasta muun muassa edistämällä antirasistisen toimintaohjelman laatimista ja järjestäytyneen rasismin lisäämistä rikoslakiin.

Aloite hyväksyttiin Porin puoluekokouksessa 16.6.2019