Vihreät Naiset vaatii maalittamisen lisäämistä rikoslakiin.

”Maalittaminen on uhka demokraattiselle yhteiskunnalle. Se on yksi naisiin kohdistuvan väkivallan jatkumoista, joka on yleistynyt myös Suomessa viime vuosien aikana”, sanoo Vihreiden Naisten puheenjohtaja Emma Kari.

Maalittamisella tarkoitetaan suuren joukon yllyttämistä hyökkäämään yhden henkilön kimppuun verkossa. Maalittamisen seurauksena uhrille lähetetään tyypillisesti valtava määrä vihaviestejä, jonka lisäksi uhrista saatetaan levittää julkisuuteen yksityiselämän suojaa loukkaavia tietoa. Eri vähemmistöryhmiin kuuluvat henkilöt sekä ympäristön- ja ihmisoikeuksien puolustajat ovat erityisen alttiita systemaattisille vihahyökkäyksille.

”Kansainvälisenä demokratiapäivänä meidän tulee muistaa, että sananvapaus on demokratian ytimessä. Samalla meidän tulee tunnistaa ja estää ne vallankäytön keinot, joiden tavoitteena on hiljentää naisten ja vähemmistöjen yhteiskunnallinen osallistuminen” jatkaa Kari.

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa on tavoitteena puuttua nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen. Myös poliisihallitus, valtakunnansyyttäjänvirasto ja käräjäoikeuksien laamannit ovat laatimassa esitystä maalittamiseen liittyvästä lainmuutoksesta.

Vihreät Naiset tukee juristien, tuomarien, ja poliisien kannanottoa maalittamisen kriminalisoinnista.

Lisätietoja:

Emma Kari

Puheenjohtaja, Vihreät Naiset

+358 (0)9 432 3061