Osallistuin kuluneella viikolla Euroopan kuntaliittojen kattojärjestö CEMRin tasa-arvokomitean kokoukseen Brysselissä. CEMR vaikuttaa Eurooppapolitiikkaan kaikilla aloilla, joilla on kytkentää maakunta- ja kuntatasoon, sekä tarjoaa keskustelufoorumin kunnille, alueille ja maakunnille kansallisten jäsenliittojen kautta. Järjestö osallistuu aktiivisesti Euroopan tason keskusteluun, ja yrittää vaikuttaa kunta- ja aluetason asioiden merkitystä korostaen, ja niiden ongelmia esiin nostaen. Kunnilla on tärkeä rooli myös tasa-arvon edistäjinä.

CEMRin tasa-arvokomitean tapaaminen ajoittui miesten päivän yhteyteen, jota vietetään vuosittain 19. marraskuuta. Mielenkiintoisesssa #InvolveMen: Redefining masculinities– seminaarissa tutustuttiin kuntatasolla edistettyihin hyviin käytäntöihin tasa-arvotyöstä, joissa haastetaan vanhoillisia ja rajoittavia sukupuolirooleja.

Asiantuntijat ja tutkijat esittelivät katsausta siihen, miten maskuliinisuus identiteettinä muodostuu ja millä keinoin kulttuurilliset käytännöt ylläpitävät sitä. Maskuliinisuuden monimuotoisuudesta käydään myös Suomessa vihdoin hyvää keskustelua, mm. vuonna 2018 perustetun Miehet ry:n luotsaamana. Myös YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on jo useamman vuoden puhunut miesten roolista tasa-arvotyössä HeforShe-hankkeensa kautta.

Eurooppalaisista kunnista löytyy monia innostavia esimerkkejä miesten roolia käsittelevistä projekteista. Botkyrkan kunnassa Ruotsissa käynnistettiin Mentors in Violence Prevention- hanke, jonka kautta vanhemmat opiskelijat mentoroivat nuorempia kouluissaan, kannustaen heitä toimimaan seksististä kielenkäytöä ja ns. kunniaan liittyvä väkivaltaa vastaan.

Trondheimin kunnassa Norjassa taas on kannustettu 25-55- vuotiaita työelämän ulkopuolella olevia miehiä kouluttautumaan tyypillisesti naisvaltaiselle terveydenhuollon sektorille. Hanke on ollut menestyksekäs, yli 300 miestä on kouluttautunut ammattiin sen myötä!

Tarvitsemme positiivisia roolimalleja ja representaatiota yhteisöissämme. Sukupuoliroolit eivät saa estää ketään olemasta se, joka haluaa olla. Seminaarissa hyväksyttiin kannanotto uuden, nykyaikaisemman miesten roolin määrittämiseksi.

Seminaarin ajankohta oli otollinen myös uuden Euroopan Komission tasa-arvostrategian suunnittelun kannalta. Tulevaisuuden tasa-arvopolitiikkaa Euroopassa luonnostelevan strategian tulee huomioida myös miehet, pojat ja maskuliinisuus moninaisuudessaan. Strategian toimeenpanossa keskeisessä roolissa ovat kuntatason toimijat ja kansalaisjärjestöt.

On ilo ja mahtava mahdollisuus olla vaikuttamassa eurooppalaiseen tasa-arvopolitiikkaan CEMRissä. Suomen edustajana tulen jatkossakin tuomaan tasa-arvokomiteaan vankkaa osaamista feministisestä kuntapolitiikasta.

Sirpa Hertell

Vihreiden Naisten pääsihteeri