Valtuuskunnan kokouksessa (30.11-1.12, Turku) kannanotto Askeleet translain uudistamiseksi hyväksyttiin.

Muina ohjelmapapereina käsittelyssä olivat ikääntymispoliittinen ohjelma ja uusi periaateohjelma, joista käytiin valmistelua ohjaavat lähetekeskustelut. Sääntömääräisinä asioina käsiteltiin ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Talousarvion esityksen mukaan Vihreät Naiset ry:n ensivuoden puoluetuki on 5,85 %.

Periaateohjelman lähetekeskustelussa halusimme tuoda sanan feminismi osaksi ohjelmaa ja viittasimme Vihreiden naisten uuteen poliittiseen ohjelmaan.

Yleisessä poliittisessa keskustelussa nostimme esiin tarvetta pohtia sijaissynnyttämisen laillistamista, vastaanottojärjestelmän ongelmia sekä vihapuheen kielteistä vaikuitusta demokratiaan ja esitimme, että puolue loisi malleja siihen varautumiseen ehdokkaiden ja toimijoiden tueksi.

Ikääntymispoliittisen ohjelman lähetekeskustelussa nostimme esiin omaishoitojärjestelmän sukupuolittuneita haasteita, eutanasian laillistamisen tarvetta sekä kunnan vastuulla olevan vanhusten palveluasumisen ulkoistuksen vaikutusta kunnan talouteen ja elinkeinoihin. Lisäksi kokouksessa päätettiin, että jatkossa valtuuskunnan kokouksissa on häirintäyhteyshenkilö.

 

Puoluevaltuuskunta

Puolevaltuuskunta toimii puoluekokousten välillä puolueen korkeimpana poliittisena linjanvetäjänä. Valtuuskunta hyväksyy periaateohjelmaa ja poliittista ohjelmaa lukuunottamatta kaikki Vihreiden poliittisia kantoja määrittävät ohjelmapaperit, joissa määritellään mitä mieltä puolue on ohjelman käsittelemästä aihepiiristä (esim. koulutuspolitiikka, sosiaali- ja terveyspolitiikka, ympäristöpolitiikka).

Poliittisen linjanvedon lisäksi puoluevaltuuskunta päättää puolueen budjetista ja toimintasuunnitelmasta, sekä hyväksyy puolueen uudet jäsenyhdistykset. Valtuuskunnan koko on 43 jäsentä ja se edustaa laajasti puolueen jäsenistöä. Siksi se on oikea paikka myös ajankohtaiseen poliittiseen keskusteluun, jossa eri puolilta maata tulevat vihreät aktiivit pääsevät tuomaan esiin näkemyksensä, kritiikkinsä ja toiveensa.

Valtuuskunnan kokoukset ovatkin julkisia; niitä seuraamaan ovat tervetulleita niin tiedotusvälineet kuin puolueen jäsenet. Lisäksi kokouksia pystyy useimmiten seuraamaan suorana stream-lähetyksenä puolueen verkkosivuilta. Kauden 2017-2019 valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Silja Keränen.

Puoluevaltuuskunnan nykyinen kokoonpano ja lisätietoa löytyy täältä.

Valtuuskunnan tehtävinä on mm.

  1. päättää periaatteellisista ja ohjelmallisista kannanotoista ja linjauksista puoluekokousten välillä,
  2. käydä päivänpoliittista ja kauaskantoista keskustelua puolueen toimista ja näkemyksistä,
  3. hyväksyä puolueen ohjelmat lukuun ottamatta periaateohjelmaa, ellei valtuuskunta päätä siirtää ohjelmien hyväksymistä puoluekokoukselle tai puoluehallitukselle,
  4. hyväksyä äänestys- ja vaalijärjestys kansallisiin ja Euroopan parlamentin vaaleihin,
  5. päättää osallistumisesta presidentinvaaleihin ja valita puolueen presidenttiehdokas, ellei valtuuskunta päätä siirtää näitä päätöksiä puoluekokoukselle,
  6. tehdä aloitteita puoluekokoukselle ja puoluehallitukselle,
  7. hyväksyä ja erottaa puolueen jäsenyhdistykset.