Tänään vietetään kansainvälistä ihmisoikeuksien päivää. Ihmisoikeudet voivat tänään aiempia vuosikymmeniä paremmin, mutta valtaosassa maailmaa monet perustavanlaatuisetkin ihmisoikeudet ovat edelleen toteutumista vailla eikä Suomikaan ole valmis. Maailmassa on myös voimia, jotka haluavat jarruttaa ihmisoikeuksien parantamista ja jopa kääntää suunnan kokonaan. Siksi tänäänkin on tärkeää muistaa, että ihmisoikeuksien eteneminen ei tapahdu itsestään. Kaikki muutokset ovat aina kovan työn tulosta ja tuota työtä maailmassa tekevät omalla työllään ja esimerkillään ihmisoikeuksien puolustajat.

Se, että puolustaa muiden ihmisten oikeuksia, altistaa moni ihminen itsensä vakaville ihmisoikeuksien loukkauksille ja vaaratilanteille. Ulkoministeriön mukaan ihmisoikeuspuolustajien tilanne on maailmalla pahentunut 2010-luvulla. Ihmisoikeuksia puolustava voi saada osakseen häirintää, uhkailua, kidutusta ja jopa murhayrityksiä. YK:n erityisraportoijan mukaan tapettujen ihmisoikeuspuolustajien määrä on ollut nousussa 2010-luvulla. Eniten vainoa ja väkivaltaa joutuvat YK:n mukaan kohtaamaan ympäristön, alkuperäiskansojen oikeuksien, seksuaalisuuden ja sukupuolten moninaisuuden, mielipiteenvapauden ja sukupuolten tasa-arvon puolesta taistelevat ihmiset. Viimeksi eilen Brasiliassa murhattiin kaksi alkuperäiskansan johtajaa, jotka ovat taistelleet sademetsien tuhoa vastaan.

Myös ihmisoikeuspuolustajan oma tausta vaikuttaa siihen, millaisia vaikeuksia hän joutuu kohtaamaan. Amnestyn mukaan naiset ovat miehiä heikommasssa asemassa puolustaessaan ihmisoikeuksia. Erityisen vaikeassa asemassa ovat naiset, jotka kuuluvat myös sorrettuihin vähemmistöihin, kuten etnisiin vähemmistöihin ja seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin.  Yhtäältä vähemmistöihin kuuluvilla ja naisilla on vaikeampaa saada viestiään kuuluviin ja toisaalta he ovat suuremmassa vaarassa joutua vainon ja väkivallan kohteiksi. Esimerkiksi Saudi-Arabiassa naisaktivistit ovat joutuneet kokemaan mm. väkivaltaa ja kidutusta taistellessaan naisten oikeudesta ajaa autoa, joka on nyt pitkän taistelun tuloksena saavutettu.

On esitetty, että lisääntyvä vastustus on oire työn onnistumisesta. Oikeuksien eteneminen saa aikaan vastareaktioita. Noita vastareaktioita vastaan meidän on puolustauduttava, Suomessa ja maailmalla. On tuettava heitä, jotka asettavat oman elämänsä alttiiksi oikeuden puolesta.

Ihmisoikeuksia voi puolustaa monella tavalla. Meistä jokainen voi välittää tietoa ja lisätä tietoutta. Voi tukea ihmisoikeusjärjestöjä, jotka tekevät töitä ihmisoikeuksien eteen ja myös auttavat hätään ja vaaraan joutuneita ihmisoikeuksien puolustajia. Voi vaatia muutoksia poliitikoilta, niin Suomessa kuin ulkomailla.

Ihmisoikeuksien päivää vietetään 10.12., sillä tänä päivänä, vuonna 1948 YK:n yleiskokous hyväksyi ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen. Ihmisoikeudet etenevät vain määrätietoisella työllä yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Ihmiskunnan sivistys mitataan siinä, miten me ihmiset kohtelemme toisiamme. Siksi ihmisoikeuksien puolustajat kaikkialla ansaitsevat kaiken kiitoksemme ja tukemme.

Jenni Pitko

Kansanedustaja

http://jennipitko.fi/