Olemme astuneet koronaviruksen myötä aikaan, joka tuo arkeen monenlaisia uusia haasteita meille kaikille. Tänä vuonna Minna Canthin päivällä on erityinen merkitys, sillä tasa-arvon päivän nimissä on syytä muistaa, että poikkeuksellisilla ajoilla on arvaamattomia seurauksia naisten ja tyttöjen elämään.

Pandemian seuraukset eivät ulotu pelkästään taudin vaikutuksiin. Tiedämme, että kotityöt ja hoivatyö jakautuvat yhä epätasaisesti eri sukupuolten välillä. Kotonaolo sekä työn ja perheen yhteensovittaminen ovat nyt entistä ajankohtaisempia haasteita. Jos kodin ja lasten hoitaminen on perheessä ollut tähän asti naisen harteilla, kärjistyy tilanne nyt entisestään ja voi johtaa ylikuormittumiseen ja uupumiseen. Myös huoli omasta toimeentulosta on monessa kodissa läsnä. Naiset ovat miehiä useammin taloudellisesti hankalammassa asemassa, joten pandemian talousvaikutukset uhkaavat sukupuolittua ajan myötä. Nyt onkin hyvä hetki miettiä oman kodin pelisääntöjä ja pohtia, miten arjen vastuita voidaan kantaa yhteisesti. Pitkäaikaisten vaikutusten välttämiseksi tarvitaan töitä meiltä kaikilta, niin politiikassa kuin omissa kodeissamme.

Erityisesti turvattomissa kodeissa elävien tilanne herättää suurta huolta niin meillä kuin maailmalla. Lähisuhdeväkivaltaa kokeville ihmisille ja turvattomassa ympäristössä varttuville lapsille on pystyttävä tarjoamaan apua myös pandemian synnyttämissä olosuhteissa. Kenenkään ei pidä tuntea joutuvansa eristyksiin sellaiseen seuraan, joka pelottaa. Tämä vaatii meiltä kaikilta toimia. Turvaverkkoja, kuten turvakoteja ja päivystäviä puhelimia on ylläpidettävä maanlaajuisesti. Hallitus onkin linjannut, että korona-aikana turvakotipalvelut ovat kriittinen ala yhteiskunnan toimimisen kannalta. Meidän on pidettävä huolta toisistamme ja kannustettava toisiamme hakemaan apua, kun sitä tarvitaan.

Kun monissa muissa ammateissa pystytään vetäytymään etätöihin, monet naisvaltaiset alat ovat poikkeustilan etulinjassa varmistamassa, että yhteiskuntamme selviää. Esimerkiksi sairaanhoitajista, opettajista ja muista varhaiskasvatuksen ammattilaisista valtaosa on naisia. Nämä ihmiset ansaitsevat kunnioituksemme, kiitoksemme, mutta myös tukemme voidakseen tehdä työnsä mahdollisimman turvallisesti.

Tasa-arvon mallimaalla on nyt näytön paikka – vaikka olosuhteet ovat uusia, haasteet ovat tuttuja. Pidetään huolta, että vaikeassakin paikassa tasa-arvotavoitteista pidetään kiinni.

Maria Ohisalo

Sisäministeri

Puheenjohtaja, Vihreä Liitto