Hallitus on tehnyt isoja päätöksiä suojellakseen ihmishenkiä ja kaikkien terveyttä – hyvä niin! Poikkeustilanne vaatii yhtäältä nopeita toimia, mutta toisaalta entistäkin huolellisempaa ja perustellumpaa työtä. Koko koronakriisin ajan on tärkeää muistaa, että poikkeusoloista huolimatta oikeusvaltiossa yksikään hallitus ei voi tehdä mitä vain. Kaikkea toimintaamme ohjaa edelleen perustuslaki ja kansainväliset sopimukset, ihmisoikeussopimukset mukaan lukien.

Olen omalta osaltani tuonut jo aiemmin esille, että perustuslakivaliokunta, johon itse kuulun, valvoo myös valmiuslain aikana lakiesitysten perustuslaillisuutta. Tehtävämme on olla tarkkoja ja kuunnella asiantuntijoita. Meillä on myös mahdollisuus hylätä asetuksia tai vaatia täsmennyksiä, jos siihen on tarvetta.

Perustuslaki ja sen toteutumisen valvominen on ehdottoman tärkeää erityisesti nyt, sillä se takaa osaltaan demokratian ja oikeusvaltion säilymisen. Kumpaakaan ei tule ottaa itsestäänselvyytenä, ja jopa Euroopassa näkyy liikehdintää demokratian murentamiseksi. Järkyttävin esimerkki löytyy Unkarista, jossa parlamentti antoi juuri pääministerille Orbánille käytännössä yksinvallan.

Mikäli rajoitustoimia joudutaan lisäämään yhä Suomessa, meidän on hyvä muistaa, että koti ei ole kaikille turvallinen paikka esimerkiksi päihdeongelmien ja lähisuhdeväkivallan takia – ja joillakin kotia ei ole ollenkaan. Poikkeusoloista huolimatta meidän tulee pystyä turvaamaan myös näiden ihmisten elämä.

Aikanaan kun kriisi on ohi, tulee meidän tarkastella nykyistä lainsäädäntöä kokonaisuudessaan, jotta tämänkaltaiseen uudenlaiseen uhkaan voidaan tulevaisuudessa entistä paremmin vastata. Tavoitteena on, että jatkossa kynnys valmiuslain käyttöönottoon pysyy edelleen korkeana, ja että pystymme turvaamaan tarvittavat toimenpiteet yhä paremmin voimassa olevalla lainsäädännöllä.

Erilaisten poikkeuslakien käyttöönotto sinänsä ei ole vierasta valtioille, mutta demo­kraattiset maat kunnioittavat näissäkin järjestelyissä peli­sääntöjä. Tärkeintä onkin, että myös poikkeusoloissa kunnioitamme oikeusvaltiota ja sen periaatteita!

Bella Forsgrén

Kansanedustaja, Vihreät