Puolasta kuuluu huolestuttavia uutisia, kun naisten oikeuksia polkeva oikeistopopulistinen liike kasvattaa voimiaan koronapandemian jyllätessä. Koronapandemia myös estää kansalaisia osoittamasta mieltä, koska liikkumista on rajoitettu viruksen leviämisen estämiseksi.

Lokakuussa 2016 Puolan parlamentti teki lakiesityksen, joka olisi kieltänyt sekä seksuaalikasvatuksen että abortit lähestulkoon kokonaan. Lakiesitystä vastustava kansanliike sai ihmiset kaduille ympäri Puolan ja sai valtavasti kansainvälistä huomiota mm. Euroopan parlamentissa. Lopulta Puolan parlamentti hylkäsi lakiesityksen.

Aborttilakien kiristäminen ja seksuaalikasvatuksen kieltäminen tuotiin parlamentin käsittelyyn uudelleen 16. huhtikuuta 2020. Tälläkään kertaa ehdotukset eivät saaneet riittävää kannatusta, joten ne siirrettiin valiokuntien käsittelyyn, ja nytkin ihmiset lähtivät kaduille. Koronapandemian vallitessa mielenosoituksia on naamioitu jonottamiseksi kaupan edustalla, sillä jonottaminen ei riko koronaviruksen takia asetettua kokoontumisrajoitusta!

Nyt käsittelyssä olevasta kahdesta lakiesityksestä toinen tekisi jo nyt hankalasta abortin saamisesta käytännössä mahdotonta ja toinen kieltäisi seksuaalikasvatuksen.

Puolassa abortti on sallittu vain, jos raskaus rikoksen, kuten raiskauksen tai insestin seuraus, uhkaa äidin terveyttä tai sikiö on epämuodostunut. Nyt käsittelyssä oleva lakiehdotus kieltäisi abortin, vaikka huomattaisiin, että sikiö on vaikeasti vammainen tai epämuodostunut. Lain mennessä läpi naisten mahdollisuudet saada luotettavaa tietoa sikiön tilasta vaikeutuisi merkittävästi.

Äänestys Puolan parlamentissa osoittaa, että naisen kehoa käytetään edelleen poliittisena pelikenttänä. Kyse ei ole vain abortin vastustamisesta vaan taantumuksellisten arvojen paluusta. Samat tahot vastustavat myös esimerkiksi feminismiä, seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja ehkäisyvalistusta.

Lakiesitysten taustalla on vääristynyt kuva ihanneperheestä ja menneisyyden sukupuolirooleista, jossa naisen seksuaalisuutta paheksutaan ja vastuu raskaudesta kuuluu yksin naiselle. Puhe paluusta luonnonjärjestykseen, jossa esimerkiksi ehkäisy, raskaudenkeskeytys ja homoseksuaalisuus nähdään luonnonlakien vastaisena, on vaarallista tasa-arvoiselle demokratialle. Tällainen ajattelutapa vahvistaa ksenofobisia ja “perinteisiä arvoja”.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien merkitys tasa-arvoisen yhteiskunnan edellytyksenä on kiistaton. Yli 170 kansanedustajaa ympäri Eurooppaa on vaatinut Puolaa hylkäämään lakiesitykset lopullisesti. Olen ollut mukana käynnistämässä  ja aktiivisesti vastustanut kyseisen lain läpimenoa vuosien varrella.

Myös 88 Euroopan parlamentin jäsentä, minä heidän mukanaan, on kirjelmöinyt Puolan parlamentin puhemiehelle vaatien lakiesityksen vetämistä pois. Painotimme, että naisten ihmisoikeuksien turvaaminen ja sukupuolten tasa-arvo ei ole mahdollista ilman lisääntymisterveyspalveluiden esteetöntä ja oikea-aikaista saatavuutta ja naisten oikeutta päättää omasta kehostaan. Olemme vakuuttuneita myös siitä, että nuortenkin tulee saada tietoa seksistä ja seksuaalisuudesta heidän ikäänsä sopivalla tavalla, ja että myös heillä tulee olla mahdollisuus seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin.

Naisten oikeuksien saralla tehdyt saavutukset eivät ole itsestäänselvyyksiä ja niitä pitää edelleen puolustaa, koska asiat voivat muuttua hyvin nopeasti.

Heidi Hautala